Yrke blästrare

Blästrare använder utrustning och maskiner för att jämna ut råytor genom blästring. Blästring är vanlig vid ytbehandling av arbetsstycken och byggnadsmaterial såsom tegel, sten och betong. De hanterar blästrare eller sandkammare med ett centrifugalhjul som blåser slipande material (t.ex. sand, soda eller vatten) vid högt tryck för att forma och jämna ut ytor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Delar av sandblästringsmaskin

  Olika delar av sandblästringsmaskiner samt deras egenskaper och användningsområden, t.ex. pedal, blästringsmunstycke, dammsamlare, filter, slipande material med flera.

 • Blästringsmaterial

  Olika typer av och egenskaper hos finslipningsmaterial som används vid blästring, t.ex. vit aluminiumoxid, stålkross, kiselkarbid och annat.

Färdigheter

 • Blästra ytor

  Blästra med sand, metallhagel, torris eller annat blästringsmaterial för att avlägsna föroreningar eller rugga upp en slät yta.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Jämna till ytor efter gradning

  Kontrollera och jämna ut ytor av stål och metalldelar efter gradning.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

Source: Sisyphus ODB