Yrke blandare av spritdryck

Blandare av spritdryck mäter, filtrerar, korrigerar, blandar och kontrollerar alkoholhalten i alkoholhaltiga drycker innan de bereds för tappning. De sköter utrustning och maskiner för varje process.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Lämpliga råvaror för specifika spritdrycker

  Råvaror såsom spannmål, potatis, socker eller frukt som kan fermenteras för att framställa en viss typ av alkoholhaltig dryck.

 • Spritutbud

  Sprit och hur den används för att utveckla slutprodukten, som t.ex. whisky, vodka, cognac.

 • Utveckling av spritdrycker

  Processer som rör tillverkning av lagrade och olagrade spritdrycker. Bland olagrade spritdrycker ingår vodka och gin. Bland lagrade spritdrycker ingår whisky, rom och konjak.

Färdigheter

 • Mäta alkoholhalt

  Mäta temperatur (t.ex. med termometer) och specifik vikt (med t.ex. alkoholaerometer) och jämföra resultaten med tabeller från standardhandböcker för att fastställa blandningens alkoholhalt.

 • Förbereda behållare för destillering av drycker

  Förbereda behållare eller fat för destillering av drycker. Förbereda utrustning för rening och avlägsnande av utspädningskomponenter, t.ex. vatten, i syfte att öka andelen alkohol.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel

  Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel. Tillämpa testförfaranden för flaskor för att kontrollera om flaskan är lämpad för att innehålla livsmedel och drycker. Följa rättsliga eller företagsmässiga specifikationer för tappning.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Vidta skyddsåtgärder mot brandfarliga ämnen

  Vidta skyddsåtgärder mot bränder. Spritdrycker som innehåller 40 volymprocent alkohol fattar eld vid cirka 26 °C och om en antändningskälla introduceras i alkoholen. Flampunkten för ren alkohol är 16,6 °C.

 • Utveckla nya recept

  Kombinera innovativa och kreativa idéer med nya recept och tillagningssätt för att utvidga ett företags produktsortiment. Ändra recept för att förbättra smaken, uppnå produktivitetsmål samt utarbeta och förbättra produkter.

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Blanda smaktillsatser för sprit i enlighet med recept

  Blanda smaktillsatser och andra ingredienser såsom fruktsyror för att framställa brännvin, likörer och spritdrycker.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Blanda drycker

  Blanda drycker för att skapa nya dryckesprodukter som är attraktiva på marknaden, intressanta för företag och innovativa inom branschen.

 • Följa recept

  Utföra uppgifter inom livsmedelsberedning enligt ett recept eller specifikationer för att bevara ingrediensernas kvalitet och se till att receptet följs korrekt. Välja lämpliga ingredienser som behövs för att följa receptet med hänsyn till aktuell situationen.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Mäta pH-värde

  Mäta pH-värde som visar surhet eller alkalinitet.

 • Arbeta i grupp vid livsmedelstillverkning

  Samarbeta i grupp med andra anställda som arbetar med livsmedelsberedning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Source: Sisyphus ODB