Yrke blandarskötare, sprängämnesindustri

Blandarskötare (sprängämnesindustri) övervakar och styr utrustning som bearbetar kemiska ämnen för tillverkning av sprängämnen. De ansvarar för produktlagring i tankar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sprängämnen

  Egenskaperna hos sprängämnen, pyroteknik och sprängmetoder. Tillhörande risker och rättsliga krav.

Färdigheter

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Sköta omrörningsmaskin

  Sköta omrörningsmaskin och se till att omrörningen sker jämnt.

 • Flytta kemikalier

  Överföra den kemiska blandningen från blandningstanken till förvaringstanken genom att vrida på ventilerna.

 • Styra kemiska reaktioner

  Styra reaktionen genom att justera ång- och kylventiler så att reaktionen ligger inom de angivna gränserna för explosionsskydd.

 • Sköta utrustning för sprängämnestillverkning

  Sköta utrustning för blandning av kemiska ingredienser som har slutprodukter som TNT, tetryl eller nitroglycerin.

 • Fylla på blandare

  Fylla på blandaren med blandade syror eller toluenföreningar, vilket säkerställer att typerna och mängderna överensstämmer med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB