Yrke blodprovtagare

Blodprovtagare tar blodprov från patienter för laboratorieanalys med beaktande av patientens säkerhet under provtagningen. De transporterar proven till laboratoriet i enlighet med läkarens instruktioner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Infektionskontroll

  Överföringsvägar och metoder för att förhindra spridning av vanliga och viktiga infektionsorganismer samt metoder för sterilisering och desinfektion av patogena organismer i förebyggandet av infektioner.

 • Tekniker för blodprovstagning

  De lämpliga metoderna för insamling av blodprover för laboratoriearbete, beroende på målgruppen såsom barn eller äldre.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Blodgivning

  Förfarandena för insamling av blodprover från frivilliga, screening av sjukdomar och uppföljning.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

Färdigheter

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Utföra venpunktion

  Genomföra förfaranden för venpunktion genom att välja ett lämpligt punktionsställe och förbereda det, förklara förfarandet för patienten, ta blodet och placera det i en lämplig behållare.

 • Transportera blodprover

  Se till att de blodprov som samlas in transporteras på ett säkert och korrekt sätt enligt strikta förfaranden för att undvika kontamination.

 • övervaka patienters vitalparametrar

  Övervaka och analysera vitalparametrar för hjärta, andning och blodtryck.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Ta biologiska prover från patienter

  Följa rekommenderade rutiner för att samla in kroppsvätskor eller prover från patienter för laboratorietester och hjälpa patienten vid behov.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Hantera extrema känsloyttringar hos patienter

  Reagera på ett lämpligt sätt om en patient blir manisk, drabbas av panik, blir ytterst orolig, aggressiv, våldsam eller självmordsbenägen, i enlighet med lämplig utbildning om du arbetar i sammanhang där patienter regelbundet upplever extrema känslor.

 • Etikettera medicinska laboratorieprover

  Korrekt märka prover från det medicinska laboratoriet med korrekt information i enlighet med det kvalitetssystem som tillämpas.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Etikettera blodprover

  Etikettera blodprover från patienter enligt bestämmelserna och som stämmer överens med patientens identitet.

 • Använda utrustning för venpunktion

  Använda instrument och verktyg såsom tryckförband, spritservetter, förbandssvamp, steriliserade nålar och sprutor, självhäftande förband, handskar och provrör som används vid blodprovstagning.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

Source: Sisyphus ODB