Yrke bloggare

Bloggare skriver artiklar om diverse teman såsom politik, mode, ekonomi och idrott. De kan berätta objektiva fakta men ofta även uttrycka egna åsikter på temat. Bloggare interagerar även med sina läsare via kommentarer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hantering av sociala medier

  Planering, utveckling och genomförande av strategier för hantering av sociala medier, publicerade inlägg, hanteringsverktyg på sociala medier och den bild av organisationen som presenteras på medierna.

 • Metoder för moderering online

  De strategier och metoder som används för att interagera med och moderera onlineanvändare och grupper på nätet.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

Färdigheter

 • Bedöma texter efter återkoppling

  Redigera och anpassa verk efter kommentarer från kolleger och förlag.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Följa nyheterna

  Följa aktuella händelser inom politik, ekonomi, samhälle, kultur och idrott samt internationellt.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Sköta webbplats

  Övervaka trafiken på nätet, göra uppskattningar och förbättringar på sin webbplats.

 • Hålla sig uppdaterad med sociala medier

  Hålla jämna steg med trender och människor på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

 • Skapa innehåll för nyheter online

  Skapa och ladda upp nyheter på till exempel webbplatser, bloggar och sociala medier.

 • Följa upp önskemål från online-besökare

  Ta emot återkoppling från online-besökare och vidta åtgärder som tillgodoser deras önskemål och specifika behov.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

Source: Sisyphus ODB