Yrke bohags- och flyttbilsförare

Bohags- och flyttbilsförare kör lastbilar för flyttning och transport av gods, tillhörigheter, maskiner och andra varor. De hjälper till vid placering av föremålen i lastbilen för effektivt utnyttjande av utrymmet och säkerhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Fordons lastkapacitet

  Fordonets kapacitet och begränsningar vad gäller lastvikt, typ av last som fordonet rymmer och andra lastspecifikationer.

 • Lagstiftning rörande vägtransport

  Kunskap om bestämmelser om vägtransport på regional, nationell och europeisk nivå i frågor som rör säkerhets- och miljökrav.

 • Mekaniska komponenter i fordon

  Känna till mekaniska komponenter i fordon samt identifiera och lösa potentiella funktionsfel.

Färdigheter

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Se till att fordon är i körbart skick

  Hålla fordonet rent och i trafiksäkert skick. Säkerställa regelbundet underhåll av fordonet och vid behov tillhandahålla giltiga officiella handlingar såsom licenser och tillstånd.

 • Köra i stadsområde

  Framföra fordon i stadsområden. Tolka och förstå transitskyltar i en stad, trafikreglerna och tillhörande allmänna fordonskonventioner i ett stadsområde.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Lasta bulklastbilar

  Utföra uppgifter som rör fastställande av färdvägar och lastning av bulklastbilar.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Läsa piktogram

  Tolka piktogram som anger egenskaper och nödvändiga åtgärder för hantering av föremål genom visuella framställningar.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Hantera möbelleveranser

  Hantera leveransen och montera möblerna och andra varor i enlighet med kundens behov och önskemål.

 • Placera gods i lager med precision

  Transportera gods i lagret och placera dem med precision på lämpliga och angivna platser i syfte att maximera användningen av utrymmet. Sköta gaffeltruckar eller andra instrument inom denna verksamhet.

 • Använda utrustning för säker stuvning

  Använda verktyg och utrustning för att utföra säker stuvning och säkerställa korrekt lastning och fastsurrning av varor.

 • Bära föremål

  Transportera och förflytta föremål från en plats till en annan i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifter. Bära föremål utan att utsätta dem för otillbörlig påverkan.

 • Köra på ett defensivt sätt

  Köra på ett defensivt sätt för att öka vägsäkerheten och spara tid och pengar samt rädda liv; förutse andra förares handlingar.

 • Följa arbetsrutiner

  Följa rutiner på arbetsplatsen på ett strukturerat och systematiskt sätt.

 • Manövrera tunga lastbilar

  Köra, manövrera och parkera traktorer, släp och lastbilar på vägar, runt tvära hörn och på parkeringsplatser.

Source: Sisyphus ODB