Yrke borrtekniker

Borrtekniker ansvarar för den dagliga borrningsverksamheten. De utför främst administrativt arbete. De ser till att oljeriggen har tillräckligt med material, reservdelar och personal för att kunna fortsätta med den dagliga driften. De utför borrning i enlighet med det schemalagda programmet samt övervakar borrningspersonalen och -utrustningen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Lagstiftning om oljeplattformar

  De myndighets- och miljöregler som gäller för oljeriggar.

Färdigheter

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Installera oljeriggar

  Transportera och sätta upp oljeriggar på utsedd plats; demontera oljeriggar när borrverksamheten är klar.

 • övervaka kostnader för oljeriggar

  Övervaka de totala kostnaderna för utvinningsaktiviteter, projekt och nödvändig utrustning; sträva efter maximal kostnadseffektivitet.

 • Planera riggning

  Planera och genomföra riggning och förbereda platsen för riggning; demontera riggen och rengöra platsen efteråt.

 • Planera riggflytt

  Ansvara för planering och organisering av riggflytt; fastställa alternativa rutter för att undvika hinder och vägspärr.

 • övervaka anställdas säkerhet

  Se till att personalen på platsen är säker; övervaka korrekt användning av skyddsutrustning och kläder; förstå och genomföra säkerhetsförfaranden.

 • Välja brunnsutrustning

  Välja och köpa lämplig utrustning för olika funktioner inom brunnen.

 • Hantera utrustning för gruvanläggningar

  Övervaka förvärv, installation, underhåll och förvaring av utrustning för gruvdrift.

Source: Sisyphus ODB