Yrke bröllopskoordinator

Bröllopskoordinatorer hjälper till med alla logistiska aspekter av kunders bröllopsceremonier. På grundval av kundens krav ordnar de blomsterdekorationer, bröllopslokal och catering, inbjudningar till gäster och sköter andra samordnande arbetsuppgifter både före och under bröllopet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Inspektera evenemangsanläggningar

  Samordna evenemangsanläggningar i enlighet med kunders krav.

 • Planera evenemang

  Planera program, dagordningar, budgetar och tjänster för ett evenemang enligt kundens behov.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Genomföra evenemang

  Planera och genomföra alla nödvändiga tekniska och logistiska aspekter för att ett evenemang ska bli framgångsrikt.

 • Arrangera specialevenemang

  Organisera de förberedelser som behövs för catering vid specialevenemang, t.ex. konferenser, stora fester eller banketter.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Ansvara för uppgiftsschema

  Upprätthålla en översikt över alla inkommande uppgifter för att prioritera uppgifter, planera deras genomförande och integrera nya uppgifter allteftersom de uppstår.

 • Välja leverantörer till evenemang

  Utvärdera och välja ut rätt leverantörer av rätt tjänster i enlighet med kundens specifika krav.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Koordinera evenemang

  Ansvara för evenemang genom att hantera budget och logistik samt tillse stöd, säkerhet, krisplaner och uppföljning för evenemanget.

 • Prioritera uppgifter

  Organisera uppgifter efter prioritet.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Leda evenemangspersonal

  Välja ut, utbilda och leda frivilliga och stödpersonal som behövs för evenemang.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Sätta samman menyer för särskilda evenemang

  Utveckla menyer för särskilda evenemang och tillfällen, t.ex. banketter, konvent och affärsmöten med förtäring.

Source: Sisyphus ODB