Yrke brandingenjör

Brandingenjörer undersöker, projekterar och utarbetar innovativa lösningar för att förebygga brand och skydda människor, naturområden och stadsområden. De föreslår lämpliga material för konstruktion, kläder eller andra tillämpningar och utvecklar detekteringssystem som syftar till att förhindra brand eller spridning av den.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsteknik

  Den tekniska disciplin som används för att se till att system, maskiner och utrustning fungerar enligt fastställda säkerhetsnormer och lagar, t.ex. miljölagstiftning.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Brandskyddsteknik

  Tillämpning av tekniska principer för konstruktion och produktion av brandlarmssystem och system för förebyggande och bekämpning som sträcker sig från utformning av brandlarm till rumsplanering och utformning av byggnader.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra brandsäkerhetstester

  Utföra tester på diverse material, t.ex. byggmaterial eller transportmaterial, för att fastställa deras fysikaliska egenskaper mot brand, t.ex. flammotstånd, ytbränningsegenskaper, syrekoncentration eller rökbildning.

Source: Sisyphus ODB