Yrke brandinspektör

Brandinspektörer genomför besiktningar av byggnader och fastigheter för att säkerställa att de uppfyller kraven enligt bestämmelser om brandförebyggande och brandskydd samt genomdriver efterlevnad av bestämmelserna på anläggningar som inte uppfyller kraven. De bedriver även utbildningsverksamhet och informerar allmänheten om brandsäkerhetsmetoder och brandförebyggande metoder, strategier och katastrofinsatser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken brandkår

 • Brandman
 • Förman för brandmän

Kunskap

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Lagstiftning om miljöföroreningar

  Känna till europeisk och nationell lagstiftning om miljöföroreningsrisker.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Lagstiftning om fyrverkeriartiklar

  Rättsliga bestämmelser om fyrverkeriartiklar och pyrotekniska material.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

Färdigheter

 • Utbilda allmänheten om brandsäkerhet

  Utveckla och genomföra utbildnings- och marknadsföringsplaner för att upplysa allmänheten om brandförebyggande kunskap och metoder, brandsäkerhet, till exempel förmågan att identifiera faror och användning av brandskyddsutrustning, och öka medvetenheten om brandförebyggande frågor.

 • Utföra brandskyddskontroller

  Genomföra kontroller i byggnader och på anläggningar för bedömning av deras brandskyddsutrustning, evakueringsstrategier och andra strategier, och se till att säkerhetsbestämmelserna följs.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Kommunicera arbetsmiljöåtgärder

  Informera om tillämpliga regler, riktlinjer och åtgärder för att undvika olyckor och risker på arbetsplatsen.

 • Ta hand om evakueringsplaner

  Övervaka snabba och säkra utrymningsplaner.

 • Sköta säkerhetsutrustning

  Övervaka och genomföra inventering av säkerhetsredskap och säkerhetsutrustning.

 • Ge råd rörande brott mot föreskrifter

  Ge råd om förebyggande och korrigerande åtgärder samt åtgärda brott mot, eller bristande efterlevnad av, rättsliga föreskrifter.

Source: Sisyphus ODB