Yrke brandskyddstekniker

Brandskyddstekniker installerar och utför underhåll på brandskyddsutrustning, till exempel brandsläckare, brandlarm, branddetekteringssystem eller sprinklersystem i anläggningar för att säkerställa efterlevnad av säkerhetsstandarder och skydd mot brandrisker. De inspekterar utrustningen för att säkra dess funktion och utför reparationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

Färdigheter

 • Beställa utrustning

  Införskaffa och beställa ny utrustning när så är nödvändigt.

 • Underhålla säkerhetssystem

  Utföra underhåll av brandbekämpningssystem och tillhörande säkerhetssystem.

 • Använda brandsläckare

  Förstå hur brandsläckare fungerar och hur brandsläckningsmetoder utförs.

 • Se till att utrustning lagas

  Organisera reparation av utrustning vid behov.

 • Utföra förebyggande underhåll på brandbilar

  Hålla brandbilar redo för användning när som helst. Underhålla alla aspekter av brandbilar och se till att fordonen fungerar korrekt.

 • Bedöma skador

  Bedöma skador vid olyckor eller naturkatastrofer.

 • Besiktiga brandredskap

  Besiktiga brandredskap såsom brandsläckare, sprinklersystem och brandsäkerhetssystem för att se till att utrustningen är funktionsduglig och för att bedöma eventuella fel.

 • Göra mindre reparationer på utrustning

  Utföra rutinunderhåll av utrustning. Känna igen och identifiera mindre fel hos utrustningen och vid behov utföra reparationer.

Source: Sisyphus ODB