Yrke brandtekniker

Brandtekniker genomför diverse provningar på material såsom bygg-, transport- och textilmaterial samt på brandförebyggande system och brandskyddssystem. De mäter bland annat flamhärdighet och beteende hos material som utsätts för extrema förhållanden.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

 • Brandbekämpningssystem

  De enheter och system som används för att släcka bränder; klassning och kemi gällande bränder.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

Färdigheter

 • Utföra brandsäkerhetstester

  Utföra tester på diverse material, t.ex. byggmaterial eller transportmaterial, för att fastställa deras fysikaliska egenskaper mot brand, t.ex. flammotstånd, ytbränningsegenskaper, syrekoncentration eller rökbildning.

 • Utveckla materialtestmetoder

  Utveckla testprotokoll i samarbete med ingenjörer och forskare för att möjliggöra många olika typer av analyser, såsom miljömässig, kemisk, fysisk, termisk, strukturell, motståndskraftsmässig eller ytanalysmässig på en mängd olika material som t.ex. metall, keramik eller plast.

 • Använda brandsläckare

  Förstå hur brandsläckare fungerar och hur brandsläckningsmetoder utförs.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Underhålla provutrustning

  Underhålla utrustning som används för att testa kvaliteten på system och produkter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

Source: Sisyphus ODB