Yrke broinspektör

Broinspektörer besiktigar brokonstruktioner för att upptäcka fogbrott, sprickor, korrosion och andra fel. De utför eller organiserar även underhåll av konstruktioner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Regler för byggprodukter

  Regler om kvalitetsstandarder för byggprodukter som gäller inom hela EU.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

Färdigheter

 • Kontrollera levererad betong

  Kontrollera den levererade betongens mängd och kvalitet. Se till att betongen kommer att tåla eventuella förväntade påfrestningar.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

 • Testa betong

  Testa betongens hårdhet så att den är i enlighet med specifikationerna och klar att tas ur formarna.

 • Identifiera externa risker för broars stadga

  Granska broområdet för att identifiera eventuella yttre risker för dess integritet. Se till att vattnet inte innehåller något farligt skräp. Identifiera lösa stenar eller lavinrisker. Bedöma om användningsbelastningen på en bro ligger inom gränsvärdena.

 • Ge råd om ersättning av broar

  Bedöma om en bro behöver ersättas och rapportera till den ansvarige ägaren eller institutionen.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Fastställa reparationsprioriteringar

  Göra en uppskattning av hur brådskande det är med en viss reparation eller ett visst byte, baserat på hur allvarligt felet är, hur viktigt det skadade eller utslitna elementet är samt med hänsyn till andra planerade reparationer och brons förväntade livslängd.

 • Kontrollera kompatibilitet av olika material

  Se till att materialen är lämpliga att använda tillsammans, och om det finns några förutsebara störningar.

 • Identifiera defekter i betong

  Använd infrarödteknik för att upptäcka defekter i betong.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

Source: Sisyphus ODB