Yrke brottsplatsundersökare

Brottsplatsundersökare granskar och behandlar brottsplatser och det bevismaterial som hittas på brottsplatser. De hanterar och skyddar bevismaterial i enlighet med regler och föreskrifter samt säkrar brottsplatser från yttre påverkan. De fotograferar brottsplatser, säkerställer bevarande av bevismaterial och upprättar rapporter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kriminalteknisk undersökning

  Förfaranden och metoder för insamling och analys av kriminaltekniska underrättelser och data för utredningsändamål.

 • Avspärrning av brottsplats

  De metoder som används för att bevara en brottsplats så att bevisning och uppgifter kan samlas in för en utredning utan att påverkas av yttre faktorer.

Färdigheter

 • Fotografera brottsplatser

  Fotografera (möjliga) brottsplatser på ett sätt som överensstämmer med reglerna, för att se till att all information som krävs för den fortsatta utredningen av ärendet samlas in och registreras.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Spärra av brottsplatser

  Begränsa allmänhetens tillgång till en brottsplats genom att markera gränser och se till att tjänstemän är utstationerade för att informera allmänheten om begränsningar av tillträdet och reagera på potentiella försök att ta sig förbi avspärrningarna.

 • Hantera bevisning

  Hantera bevisning som är viktig för ett fall på ett sätt som överensstämmer med bestämmelser och så att den berörda bevisningens tillstånd inte påverkas samt säkerställer att den kan användas som avsett i det aktuella fallet.

 • Dokumentera bevisning

  Dokumentera allt bevismaterial från en brottsplats under en förundersökning eller vid presentation på en huvudförhandling i enlighet med bestämmelserna för att säkerställa att inga bevis i fallet utelämnas och att registerhållning sker korrekt.

 • Undersöka brottsplatser

  Undersöka brottsplatser efter ankomsten för att se till att de inte manipuleras och för att utföra de inledande bedömningarna och analyserna av vad som kan ha inträffat, samt undersöka vilken typ av bevis som finns.

Source: Sisyphus ODB