Yrke budbilsförare, värdetransport

Budbilsförare (värdetransport) kör bepansrade bilar vid transport av värdeföremål, t.ex. kontanter, till olika platser. De lämnar aldrig bilen. De arbetar i samarbete med budbilsvakter som överlämnar värdeföremålen till de slutliga mottagarna. De garanterar alltid fordonets säkerhet genom efterlevnad av företagets policy.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Kännedom om transportmiljön

  Känna till den lokala transporttopografin, inklusive vägar, särskilt utsatta trafikplatser och alternativa rutter för att nå en destination. Använda kunskap för att framföra fordon till destinationen på ett så tids- och bränsleeffektivt sätt som möjligt, och minimera säkerhetsrisker.

Färdigheter

 • Upprätta leveransdokument för fordon

  Se till att leveransdokument för fordon utfärdas korrekt och i tid.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Ha kontroll över fordonets prestanda och beteende

  Förstå och förutse ett fordons prestanda och beteende. Omfattar faktorer som stabilitet i sidled, acceleration och bromssträcka.

 • Sköta penningtransport

  Tillse korrekta och säkra penningtransporter.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Säkerställa att reglerna för distributionsverksamhet följs

  Uppfylla de regler, policyer och lagar som styr transport- och distributionsverksamheten.

 • Tillhandahålla säker transport

  Hantera säker transport av kontanter eller annan värdefull last, t.ex. värdepapper, smycken eller viktiga individer.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Hantera paket och leveranser

  Administrera levererade paket och se till att alla når sin destination i tid.

 • Använda moderna elektroniska navigationshjälpmedel

  Använda moderna navigeringshjälpmedel såsom GPS och radarsystem.

 • Köra fordon

  Kunna köra fordon och ha tillämplig typ av körkort beroende på det slags motorfordon som används.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Följa arbetsschema för transport

  Följa den tidtabell för tilldelade arbetsuppgifter som tagits fram av transportföretaget.

 • Lasta gods

  Samla in varor som ska transporteras och placera dem i ett transportfordon.

 • Hålla tiden

  Mät tiden, ofta med hjälp av en klocka eller ett stoppur.

Source: Sisyphus ODB