Yrke byggarbetsmiljöinspektör

Byggarbetsmiljöinspektörer övervakar byggplatser och deras överensstämmelse med hälso- och säkerhetsbestämmelser. De genomför besiktningar, identifierar säkerhetsrisker och rapporterar om sina resultat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Byggmetoder

  De olika teknikerna och metoderna för att uppföra byggnader och andra konstruktioner.

 • Mänskliga faktorer i samband med säkerhet

  Övervägandena och konsekvenserna för människors säkerhet.

Färdigheter

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • övervaka byggarbetsplats

  Kontinuerligt övervaka vad som händer på byggarbetsplatsen. Identifiera vilka i arbetslaget som är närvarande och vilken fas byggnadsarbetet befinner sig i.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Identifiera förebyggande åtgärder

  Förutse situationer som kan vara skadliga för arbetsplatsen och dess processer genom att rikta uppmärksamhet på eventuella oönskade följder och föreslå förebyggande åtgärder.

 • Identifiera förbättringsåtgärder

  Genomföra eventuella förbättringar av processerna i syfte att öka produktiviteten, förbättra effektiviteten, öka kvaliteten och rationalisera rutinerna.

 • Ge råd om säkerhetsförbättringar

  Ge relevanta rekommendationer efter en avslutad utredning; se till att rekommendationerna tas under beaktande och att åtgärder vidtas där det behövs.

 • Testa byggmaterialprover

  Göra ett slumpmässigt urval av byggmaterialprover och testa deras kvalitet okulärt och med hjälp av en rad olika test för att bedöma deras relevanta egenskaper.

Source: Sisyphus ODB