Yrke byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare inspekterar, genomför och kontrollerar hälso- och säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatser. De hanterar även arbetsplatsolyckor och vidtar åtgärder för att se till att säkerhetspolicyn efterlevs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Registrering av olyckor och incidenter

  Metoder för rapportering och registrering av tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

 • Byggmetoder

  De olika teknikerna och metoderna för att uppföra byggnader och andra konstruktioner.

 • Mänskliga faktorer i samband med säkerhet

  Övervägandena och konsekvenserna för människors säkerhet.

Färdigheter

 • Ge råd om säkerhetsförbättringar

  Ge relevanta rekommendationer efter en avslutad utredning; se till att rekommendationerna tas under beaktande och att åtgärder vidtas där det behövs.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Arbeta med säkerhetsledning

  Tillämpa och övervaka åtgärder och bestämmelser om säkerhet och skydd för att upprätthålla en trygg miljö på arbetsplatsen.

 • Förebygga arbetsolyckor

  Tillämpa särskilda riskbedömningsåtgärder för att förebygga risker och hot på arbetsplatsen.

 • övervaka byggarbetsplats

  Kontinuerligt övervaka vad som händer på byggarbetsplatsen. Identifiera vilka i arbetslaget som är närvarande och vilken fas byggnadsarbetet befinner sig i.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • övervaka anställdas säkerhet

  Se till att personalen på platsen är säker; övervaka korrekt användning av skyddsutrustning och kläder; förstå och genomföra säkerhetsförfaranden.

Source: Sisyphus ODB