Yrke byggnadsarbetare

Byggnadsarbetare förbereder och utför underhåll på byggarbeten på byggarbetsplatser. De utför förberedelser och städarbeten för att bistå specialiserade byggarbetare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kontrollera kompatibilitet av olika material

  Se till att materialen är lämpliga att använda tillsammans, och om det finns några förutsebara störningar.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Gjuta betong

  Hälla betong i en form från en betongbils ränna, tratt eller slang. Hälla rätt mängd för att balansera effektiviteten mot risken för att betongen inte härdar helt.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Installera trädetaljer i byggnader

  Installera detaljer av trä och träbaserade kompositmaterial, bland annat dörrar, trappor, socklar och takramar. Montera och foga ihop komponenterna utan att glapp uppstår. Inspektera arbetet och informera ansvarig person i händelse av problem.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Använda grävutrustning

  Sköta och använda byggutrustning såsom markborrar, grävmaskiner, frontgrävmaskiner, frontlastare, dikesgrävare eller kabelplogar.

 • Blanda betong

  Använda kompakta betongblandare eller olika specialbehållare, t.ex. skottkärror, för att blanda betong. Bereda de korrekta mängderna cement, vatten, aggregat och eventuella tillsatser samt blanda ingredienserna tills en jämn betongmassa bildas.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Applicera finish på betong

  Ytbehandla betong med hjälp av en rad olika tekniker som polering och infärgning av syra.

 • Installera stommar

  Installera en rad olika metall- eller plaststommar som används för att fästa material på varandra eller på konstruktionsdelar. Skära dem i lämplig storlek om så krävs.

 • Forsla bort jord

  Använda maskiner för att lasta och lossa jord. Se till att maskinen inte överbelastas. Dumpa jorden på den anvisade platsen på ett ansvarsfullt sätt.

 • Förbereda yta för tapetsering

  Se till att väggen förbereds för tapetsering. Ta bort smuts, fett eller skräp. Se till att väggen är slät och torr. Stryka på gips eller annat poröst material med tätningsmaterial för att se till att tapetklister inte absorberas.

 • Montera gipsskivor

  Montera gipsskivor på en yta. Sätta upp och fästa stödbalkar. Planera antalet gipsskivor som behövs och vilket mönster de kommer att monteras i för att minimera uppkomsten av skarvar.

 • Kontrollera murverk

  Inspektera slutfört murverksarbete. Kontrollera att arbetet är rakt och jämnt, att varje tegelsten är av fullgod kvalitet, och att fogarna är täta och väl utförda.

 • Förbereda yta för gipsning

  Förbereda vägg eller annan yta inför gipsning. Se till att väggen är fri från orenheter och fukt samt att den inte är för jämn, eftersom detta hindrar gipsmaterialet från att fästa ordentligt. Besluta om huruvida det krävs en limbeläggning, särskilt om väggen är fuktig eller mycket porös.

 • Gräva i jord med mekanisk utrustning

  Använda mekanisk utrustning för att gräva upp och flytta jord. Forma gropar enligt utgrävningsplaner.

 • Förbereda yta för målning

  Se till att ytan är fri från repor och hack. Bedöma väggens porositet och behovet av ytbeläggning. Avlägsna fett, smuts, fukt och rester av tidigare ytbeläggningar i förekommande fall.

 • Transportera byggmaterial

  Föra byggmaterial, verktyg och utrustning till byggarbetsplatsen och förvara dem korrekt med hänsyn till olika aspekter, t.ex. arbetstagarnas säkerhet och skydd mot försämring.

Source: Sisyphus ODB