Yrke byggnadskontrollant, kvalitetsansvarig

Byggnadskontrollanter med kvalitetsansvar ser till att kvaliteten på arbetet uppfyller de normer som fastställs i avtalet och minimikraven enligt lagstiftningen. De fastställer rutiner för att kontrollera kvaliteten, genomför besiktningar och föreslår lösningar till kvalitetsbrister.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Statistisk kvalitetskontroll

  Kvalitetskontroll genom provtagning av lämpligt antal artiklar per parti för att uppnå ett statistiskt signifikant resultat. Provtagning av materialen och fastställande av deras kvalitet, och antingen godkänna, avslå eller bedöma dem.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Total kvalitetsstyrning

  Principen om kvalitetsstyrning enligt vilken varje del ska vara av högsta kvalitet, utan någon tolerans för undermåliga material eller metoder. Strävan efter högkvalitativt arbete utan kompromisser.

 • Regler för byggprodukter

  Regler om kvalitetsstandarder för byggprodukter som gäller inom hela EU.

 • Byggmaterialbranschen

  Leverantör, varumärken och typer av produkter och varor som finns tillgängliga på marknaden för byggnadsmaterial.

Färdigheter

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Skriva specifikationer

  Skriva dokument där produktens eller tjänstens förväntade egenskaper anges. Se till att alla nödvändiga egenskaper hos produkten eller tjänsten omfattas. Balansera graden av noggrannhet mot behovet av flexibilitet.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Ge råd om byggmaterial

  Ge råd om och testa diverse byggmaterial.

 • Kommunicera med externa laboratorier

  Kommunicera med de externa analyslaboratorierna för att hantera den nödvändiga externa testprocessen.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Kontrollera kompatibilitet av olika material

  Se till att materialen är lämpliga att använda tillsammans, och om det finns några förutsebara störningar.

Source: Sisyphus ODB