Yrke byggnadskontrollant

Byggnadskontrollanter övervakar verksamheten på större byggarbetsplatser för att se till att allt sker i enlighet med standarder och specifikationer. De iakttar noggrant eventuella säkerhetsproblem och tar prover på produkter för att kontrollera att de överensstämmer med standarder och specifikationer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Regler för byggprodukter

  Regler om kvalitetsstandarder för byggprodukter som gäller inom hela EU.

Färdigheter

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Känna igen tecken på röta i trä

  Kontrollera om ett träelement visar tecken på röta. Fonetiskt inspektera virket genom att testa vilket ljud det avger vid stötar. Kontrollera om det finns visuella tecken på röta.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • övervaka byggarbetsplats

  Kontinuerligt övervaka vad som händer på byggarbetsplatsen. Identifiera vilka i arbetslaget som är närvarande och vilken fas byggnadsarbetet befinner sig i.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Testa byggmaterialprover

  Göra ett slumpmässigt urval av byggmaterialprover och testa deras kvalitet okulärt och med hjälp av en rad olika test för att bedöma deras relevanta egenskaper.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Kontrollera kompatibilitet av olika material

  Se till att materialen är lämpliga att använda tillsammans, och om det finns några förutsebara störningar.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Ge råd om byggmaterial

  Ge råd om och testa diverse byggmaterial.

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

Source: Sisyphus ODB