Yrke chefskonditor

Chefskonditorer ansvarar för förberedelse, tillagning och servering av efterrätter, sötsaker och bakverk. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

Färdigheter

 • Beräkna kostnader för nödvändiga varor

  Försöka värdera beloppen och kostnaderna för nödvändiga leveranser, t.ex. av livsmedel och ingredienser.

 • Värma mat

  Värma mat, t.ex. genom ångkokning, kokning eller vattenbad.

 • Sätta priser på rätter på menyn

  Fastställa priserna på huvudmaträtter och andra rätter i menyn. Se till att de håller ett överkomligt pris i förhållande till organisationens budget.

 • Använda kulinariska dekorationstekniker

  Använda kulinariska dekorationstekniker, bl.a. garnering, dekorering, överdragning, glasering, presentation och uppdelning i portioner.

 • Hålla rätt temperatur på köksutrustning

  Hålla rätt kylnivåer och förvara utrustningen vid rätt temperatur.

 • Följa med i restaurangtrender

  Följa utvecklingen inom matlagning och restaurangverksamhet genom att övervaka en rad olika källor.

 • Uppfylla krav om personlig hygien

  Upprätthålla felfri personlig hygien och ha välvårdat utseende.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Använda matlagningstekniker

  Använda matlagningstekniker såsom grillning, stekning, kokning, bräsering, pochering, bakning eller rostning.

 • Ansvara för lageromsättning

  Övervaka lagernivåerna med hänsyn till utgångsdatum i syfte att förebygga lagerspill.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Garantera regelbundet underhåll av köksutrustning

  Garantera samordning och övervakning av städning och underhåll av köksutrustning.

 • Hålla arbetsmiljön säker och hygienisk

  Bevara hälsa, hygien, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen i enlighet med gällande bestämmelser.

 • övervaka användningen av köksutrustning

  Tillse att köksutrustning används på rätt sätt, t.ex. knivar, färgkodade skärbrädor, hinkar och trasor.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Ta fram nyskapande desserter

  Utveckla nya desserter som passar med befintliga rätter och drycker i menyn.

 • Ansvara för inköp

  Ansvara för beställning av tjänster, utrustning, varor eller ingredienser, jämföra kostnader och kontrollera kvalitet för att säkerställa optimala resultat för organisationen.

 • Dekorera konditorivaror för särskilda evenemang

  Garnera konditorivaror för särskilda tillfällen, till exempel bröllop och födelsedagar.

 • övervaka matkvaliteten

  Övervaka kvaliteten och säkerheten hos mat som serveras till gäster och kunder enligt livsmedelsstandarder.

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • Komponera menyer

  Organisera menyer med hänsyn till verksamhetens art och stil, återkoppling från kunder, kostnader och ingrediensernas säsongsbundenhet.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Baka konditorivaror för särskilda evenemang

  Bereda konditorivaror för särskilda tillfällen, t.ex. bröllop och födelsedagar.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Hantera intäkter

  Hantera intäkter, inklusive depositionsavstämning, kontanthantering och leverans av bankinsättningar.

 • överlämning av utrymmen för livsmedelsberedning

  Lämna köket i ett skick som uppfyller säkerhetsföreskrifterna, så att köket är färdigt för nästa skift.

 • Beställa varor

  Efterfråga produkter från relevanta leverantörer för att få lämpliga och lönsamma produkter att köpa.

Source: Sisyphus ODB