Yrke chokladfabriksarbetare

Chokladfabriksarbetare sköter maskiner och utrustning för gjutning av uppvärmd choklad i formar för att framställa chokladbars, chokladkakor och andra former av choklad. De övervakar maskiner för att se till att formarna inte blockeras.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för livsmedels- och dryckestillverkning

  Råvaror och produktionsprocesser för att färdigställa livsmedel. Vikten av kvalitetskontroll och andra metoder för livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

Färdigheter

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Välja rätt formar

  Byta ut formar så att de överensstämmer med produktspecifikationen. Göra provexemplar och kontrollera att specifikationerna stämmer.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Starta produktionslinje för chokladtillverkning

  Starta utrustning för formpressning, inklusive kylaggregat, luftkompressor, chokladtankar, pumpar och blandningsenheter.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Gjuta choklad

  Gjuta choklad för att framställa chokladvaror med en viss form. Hälla flytande choklad i en form och låta den härda.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Arbeta vid transportband vid livsmedelstillverkning

  Arbeta i roterande transportörsystem inom livsmedelsproduktion.

 • Temperera choklad

  Värma upp och kyla ned choklad med hjälp av marmorplattor eller maskiner för att åstadkomma önskade egenskaper för olika ändamål såsom glans eller brytmönster.

Source: Sisyphus ODB