Yrke cirkusartist

Cirkusartister skapar originalnummer som visar upp stora artistiska och sceniska färdigheter, känslodjup och konstnärliga lösningar för allmänheten. De kan antingen på egen hand eller i grupp framföra en eller flera traditionella eller originalcirkusnummer som oftast baseras på fysiska förmågor såsom styrka, balans, smidighet, flexibilitet, skicklighet och koordinationsförmåga samt kombinera dem med scenkonst såsom dans, teater, mimkonst osv. Den fysiska karaktären hos de övningar som utförs innebär ofta en viss risknivå för artisten.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Cirkusdramaturgi

  Förstå hur en cirkusshow komponeras.

 • Cirkusestetik

  Det sätt på vilket cirkuskoncept och -traditioner har utvecklats genom tiderna och deras konstnärliga betydelse.

 • Cirkusvokabulär

  Den särskilda terminologi som används inom cirkusverksamhet.

 • Tekniker för skådespeleri och regi

  En rad tränings- och repetitionstekniker som syftar till att uppmuntra känslomässigt uttrycksfulla föreställningar. Tekniker för att hantera alla aspekter när det gäller att göra en film, spela en rollfigur och göra framträdanden i allmänhet. 

Färdigheter

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Utforma en konstnärlig vision

  Kontinuerligt utveckla och definiera en konkret konstnärlig vision med utgångspunkt i förslaget och hela vägen fram till den färdiga produkten.

 • Samordna konstnärlig produktion

  Övervaka den dagliga samordningen av produktionsuppgifter så att organisationen ryms inom den önskade konstnärliga och affärsmässiga politiken och för att presentera produktioner med en enhetlig företagsidentitet för allmänheten.

 • Arbeta med cirkustrupper

  Arbeta tillsammans med andra cirkusartister och cirkusledningen. Se till att spela din roll och samtidigt hålla föreställningen som helhet i åtanke.

 • Kontrollera produktionsschema

  Kontrollera löpande och långsiktiga scheman för repetitioner, övningar, föreställningar, säsonger, turnéer osv., med beaktande av projektets tidsplan och de förberedelser som krävs i samband med produktionen.

 • Analysera egna prestationer

  Förstå, analysera och beskriva de egna prestationerna. Sätta in ditt arbete i ett sammanhang i fråga om stilar, trender, utvecklingar osv. Utvärdera ditt eget arbete vid repetitioner och föreställningar.

 • Beskriva sina konstnärliga strävanden i förhållande till konstnärliga trender

  Ange dina intresseområden och ambitioner. Relatera dem till konstnärliga trender.

 • Välja konstnärsmaterial för att skapa konstverk

  Välja konstnärsmaterial utifrån hållfasthet, färg, textur, balans, vikt, storlek och andra egenskaper som kan garantera att konstverket är genomförbart med avseende på den förväntade formen, färgen osv., även om resultatet kan avvika från dem. Man kan använda konstnärsmaterial såsom färg, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara samt även avfall, levande produkter (frukt osv.) och alla andra material beroende på det kreativa projektet.

 • Ansvara för feedback

  Ge feedback till andra. Utvärdera och svara på ett konstruktivt och professionellt sätt på kritisk kommunikation från kolleger och kunder.

 • Fastställa kreationens visuella universum

  Fastställa det visuella universum som kommer att omgärda kreationen med hjälp av målning, teckning, belysning, projektioner eller andra visuella hjälpmedel.

 • Genomföra fysisk träning

  Planera och genomföra ett fysiskt utbildningsprogram (dagligen) för att upprätthålla ett gott fysiskt skick.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Sminka artister

  Använda smink på artister för scenföreställningar.

 • Kontrollera cirkusrigg före föreställning

  Kontrollera rigginstallationen för cirkusföreställningar för att garantera säker och korrekt funktion.

 • Leda konstnärliga projekt

  Leda ett konstnärligt projekt. Fastställa projektbehov. Upprätta partnerskap. Förvalta budgeten, tidsplanen, avtal och utvärdera projektet.

 • Hantera en konstnärlig karriär

  Presentera dig själv och ditt konstnärliga perspektiv. Positionera ditt arbete på målmarknaderna. Främja och marknadsföra dig själv och din nisch.

 • Utöva cirkusdiscipliner

  Inneha mycket hög praktisk och teknisk kompetens och talang inom en eller flera cirkusdiscipliner för att kunna utöva dessa som yrke.

 • Förnya konstnärligt utövande

  Hålla sig uppdaterad om nya trender och tillämpa dem på konstnärliga upplevelser.

 • Väga projektkrav mot arbetsmiljökrav

  Anpassa nivån på de insatser som krävs för den konstnärliga produktionen. Anpassa eller justera rörelser och rörelsesekvenser. Fastställda gränsvärden för prestanda. Tillåta återhämtningsperioder och vidta andra åtgärder.

Source: Sisyphus ODB