Yrke civilingenjör, avlopp

Civilingenjörer (avlopp) projekterar system och nät för avledning och rening av avloppsvatten från städer och andra bostadsområden. De utformar system som överensstämmer med miljönormer och syftar till att minimera påverkan på ekosystemet och på invånare i närheten av nätet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Hydraulvätska

  Olika typer och kvaliteter av samt tillämpningsområden för hydrauloljor som används vid metallbearbetning såsom smide och gjutning och som består av mineraloljor och vatten.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Minska miljöpåverkan från rörledningsprojekt

  Sträva efter att minska den potentiella påverkan som rörledningar och de varor som transporteras via dem kan ha på miljön. Investera tid och resurser för att ta hänsyn till rörledningens miljökonsekvenser, eventuella åtgärder som kan vidtas för att skydda miljön och den potentiella ökningen av projektkostnaderna.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

  Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

 • Ta fram konstruktionslösningar för rörledningar

  Utforma infrastruktur för rörledningar med beaktande av tekniska principer. Skapa planer, mäta platser, fastställa material och lägga fram funktionella förslag för hur de ska byggas.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utveckla avloppssystem

  Utveckla system och metoder för konstruktion och installation av utrustning för transport och rening av avloppsvatten, som används för att transportera avloppsvatten från bostäder och anläggningar genom vattenreningsanläggningar, eller genom andra avloppssystem, för att säkerställa korrekt bortskaffande eller återanvändning. Utveckla sådana system med beaktande av miljö- och hållbarhetsaspekter.

Source: Sisyphus ODB