Yrke civilingenjör, bygg

Civilingenjörer (bygg) tolkar byggnadsprojektering och lägger till tekniska specifikationer i byggprojekt. De integrerar tekniska principer i projekteringen för att se till att konstruktionerna är säkra och motståndskraftiga. De samarbetar med arkitekter och ingenjörer för att omvandla utformningsidéer till verkställbara planer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Arkitekturdesign

  Den del av arkitekturen som strävar efter balans och harmoni i de delar som ingår i ett bygg- eller arkitekturprojekt.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Byggmetoder

  De olika teknikerna och metoderna för att uppföra byggnader och andra konstruktioner.

 • Byggbestämmelser

  De riktlinjer som fastställer minimistandarder för byggnader och andra konstruktioner i syfte att skydda människors hälsa och säkerhet.

Färdigheter

 • Uppfylla tekniska krav

  Beakta tekniska krav från kunder eller ingenjörer för att integrera dem i formgivningen.

 • övervaka byggarbetsplats

  Kontinuerligt övervaka vad som händer på byggarbetsplatsen. Identifiera vilka i arbetslaget som är närvarande och vilken fas byggnadsarbetet befinner sig i.

 • Integrera kunders byggnadskrav i arkitektplanen

  Tolka kundernas krav på fastighetsprojekt och integrera dem i utformningen av konstruktionen. Beakta samtidigt genomförbarhets- och budgetrestriktionerna.

 • Göra numeriska beräkningar

  Arbeta med siffror och utföra komplexa beräkningar. Kunskap om matematikens grundläggande aspekter är avgörande.

 • Integrera mätningar i arkitektplaner

  Integrera mätningar, tagna på platser eller i projektet, i utformningen och utarbetandet av arkitektprojekt. Integrera överväganden som brandsäkerhet, akustik och byggnadsfysik.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • övervaka byggprojekt

  Se till att ett byggprojekt genomförs i enlighet med bygglovet, planritningarna, prestanda- och konstruktionsspecifikationerna samt relevanta bestämmelser.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Ge råd om byggfrågor

  Ge råd i byggfrågor till de olika parter som deltar i byggprojekt. Informera om viktiga byggnadsöverväganden och samråda om byggbudgetar.

 • Ta hänsyn till byggnadsbegränsningar vid utarbetande av arkitektplaner

  Ta hänsyn till olika typer av begränsningar för arkitektur- och byggprojekt, inbegripet budget, tid, arbete, material och naturliga begränsningar.

 • Kommunicera med byggarbetare

  Utbyta information med byggarbetare eller arbetsledare för att säkerställa att byggprojektet förlöper smidigt. Avkräva uppdateringar om framsteg och eventuella hinder och informera arbetslagen om eventuella ändringar i tidsplanen eller förfarandena.

Source: Sisyphus ODB