Yrke containerkranförare

Containerkranförare använder eldrivna kranar utrustade med konsoler med lyftanordningar för lastning eller lossning av containerlaster. De flyttar krantorn på plats bredvid fartyg och sänker ned konsolen ovanför fartygets däck eller lastrum. De lyfter och flyttar containern längs konsolen och placerar containern i hamnanläggningen, på fartyget eller i lastrummet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lastningsplaner för godstransport

  Förstå den information som visas i lastningsplaner och som visar vikten på de försändelser som lastas på släpvagnar. Läsa lastplanerna för transport av större föremål, farligt material eller transporter som kräver särskild omsorg.

Färdigheter

 • Inspektera kranutrustning

  Kontrollera att kablar, trissor och stödanordningar som ingår i kranar är lämpliga. Se till att underhållet av utrustningen sker kontinuerligt.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Utföra högriskarbete

  Utföra högriskuppgifter och -arbete som kräver noggrann efterlevnad av särskilda regler och förfaranden för att kunna utföras säkert.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Hjälpa till vid förflyttning av tunga laster

  Ge assistans med förflyttning av tunga laster, sätta upp och sköta ett riggsystem med rep och kablar för att flytta tung last.

 • Manövrera spakar i ställverk

  Manövrera mekaniska spakar i ställverk. Ha kunskap om vilken funktion olika spakar har, såsom spärrning eller signalmottagning, samt kunna läsa och förstå spårdiagrammet och signaldiagrammet som sitter ovanför ställverket. Manövrera manuella spärrspakar och strömspakar samt mekaniska, pneumatiska eller elektriska anordningar.

 • Arrangera lasters vikt utifrån lyftutrustningens kapacitet

  Arrangera lasters vikt för att undvika överbelastning och obalans i lyftutrustningen.

 • Lasta fartyg

  Lasta och lossa gods på fartyg. Övervaka lastnings- och lossningsoperationer för gods.

 • Utföra rutinkontroller av maskiner

  Kontrollera maskiner och utrustning för att säkerställa tillförlitlig prestanda under användning och drift på arbetsplatser.

 • Underhålla kranutrustning

  Säkerställa korrekt underhåll av kranutrustning; identifiera och rapportera skador och funktionsfel. Byta ut nötta eller skadade komponenter vid behov.

 • Köra kranar

  Köra kranar för att flytta, positionera, lyfta eller placera maskiner, redskap eller andra stora föremål på olika platser.

 • Använda verktyg för riggning

  Använda verktyg för riggning såsom linor, rep, block och vinschar för att fästa höga konstruktioner på ett säkert sätt.

 • Ställa i ordning kranar

  Ställa kranar i ordning med beaktande av alla säkerhetsåtgärder.

Source: Sisyphus ODB