Yrke copywriter

En copywriter ansvarar för den skriftliga eller muntliga utformningen av reklam. Han eller hon skriver slogans, slagord osv. och arbetar i nära samarbete med andra experter inom reklamkonsten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Utväxla idéer

  Föra fram sina idéer och koncept till medarbetare i den kreativa gruppen för att komma fram till alternativ, lösningar och bättre versioner.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Utforma reklam

  Använda kreativitet för att utforma reklam. Ta hänsyn till kunders önskemål och behov, målgrupper, medier och marknadsföringsmål.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Skriva mot en deadline

  Planera och respektera snäva tidsfrister, särskilt inom teater-, video- och radioprojekt.

 • Uppfylla målgruppens förväntningar

  Forska om målgruppens behov och förväntningar för att säkerställa att programmets tema uppfyller båda.

Source: Sisyphus ODB