Yrke copywriter

En copywriter ansvarar för den skriftliga eller muntliga utformningen av reklam. Han eller hon skriver slogans, slagord osv. och arbetar i nära samarbete med andra experter inom reklamkonsten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Utväxla idéer

  Föra fram sina idéer och koncept till medarbetare i den kreativa gruppen för att komma fram till alternativ, lösningar och bättre versioner.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Utforma reklam

  Använda kreativitet för att utforma reklam. Ta hänsyn till kunders önskemål och behov, målgrupper, medier och marknadsföringsmål.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Skriva mot en deadline

  Planera och respektera snäva tidsfrister, särskilt inom teater-, video- och radioprojekt.

 • Uppfylla målgruppens förväntningar

  Forska om målgruppens behov och förväntningar för att säkerställa att programmets tema uppfyller båda.

Source: Sisyphus ODB