Yrke cykelmontör

Cykelmontörer bygger och finjusterar alla typer av cyklar såsom terrängcyklar, vägcyklar, barncyklar osv. samt säkrar att de är i bra arbetsskick. De monterar även tillbehör såsom släpcyklar och cykelsläp.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Cykelmekanik

  Kunskap om mekanik i cyklar och relaterade ämnen samt utföra olika typer av reparationer av cyklar.

Färdigheter

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Installera belysning på transportutrustning

  Installera belysningskomponenter på transportutrustning enligt ritningar och andra tekniska scheman.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Använda motordrivna verktyg

  Använda motordrivna pumpar. Använda handverktyg eller motordrivna verktyg. Använda reparationsverktyg eller säkerhetsutrustning.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

Source: Sisyphus ODB