Yrke dörrvaktmästare

Dörrvaktmästare välkomnar gäster på en hotell- eller restauranganläggning och tillhandahåller ytterligare tjänster som rör hjälp med bagage, gästernas säkerhet och säkerhetsbevakning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hjälpa klienter med särskilda behov

  Hjälpa klienter med särskilda behov i enlighet med relevanta riktlinjer och särskilda standarder. Ta hänsyn till deras behov och på ett noggrant sätt uppfylla dem vid behov.

 • Parkera gästers bilar

  Parkera gästers bilar på ett säkert och effektivt sätt och återföra fordonet när gästerna ber om det.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Upptäcka drog- och alkoholmissbruk

  Identifiera personer med överdrivet bruk av alkohol och droger i en anläggning, effektivt hantera dessa personer och utöva tillsyn över kundernas säkerhet, samtidigt som relevanta bestämmelser tillämpas.

Source: Sisyphus ODB