Yrke dansrepetitör

Dansrepetitörer bistår dirigenter och koreografer vid ledning av repetitioner och vägleder artister under repetitioner. Oavsett arbetets art och omfattning är det ur ett etiskt och praktiskt perspektiv baserat på ett åtagande att respektera arbetets integritet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Koppling mellan dans och musikstil

  Förhållandet mellan en given dansstil och musikstruktur och musiker.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Hantera en konstnärlig karriär

  Presentera dig själv och ditt konstnärliga perspektiv. Positionera ditt arbete på målmarknaderna. Främja och marknadsföra dig själv och din nisch.

 • Förbereda repetitioner

  Besluta om innehållet i en repetition. Engagera dig i det koreografiska materialet och i andra delar av arbetet. Samla ihop de tekniska och materiella resurser som behövs och hjälpa till med att sätta upp en plats för repetition.

 • Hjälpa till att upprätta repetitionsschema

  Utveckla och distribuera repetitionsscheman med beaktande av tillgången till de fysiska utrymmena och den deltagande gruppens tillgänglighet.

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

 • Bidra till att fastställa föreställningsschema

  Vidta nödvändiga åtgärder för att utarbeta ett föreställningsschema. Hjälpa till att planera schemat för turnéer eller föreställningsplatser. Hantera oförutsedda händelser. Distribuera scheman till berörda personer.

 • Leda artisternas träningspass

  Organisera artistträning genom att fastställa mål. Övervaka utövande konstnärers träning.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Testa scenflygsystem

  Övervaka eller prova scenflygsystemen för att säkerställa att hälso- och säkerhetsförhållandena är tillfredsställande.

 • Bidra till att dokumentera konstnärligt arbete i alla stadier

  Dokumentera det konstnärliga arbetet för hänvisning i ett senare skede. Utarbeta audiovisuella dokument. Skriva dokument såsom repetitionsanteckningar, rollistor och stickrepliklistor. Skriv en koreografisk not om detta är relevant. Bevara dokument som rör skapandet och produktionen av verket m.m.

 • Samarbeta med många olika slags personligheter

  Vara flexibel och arbeta med många olika typer av människor.

 • Repetera flygrörelser med artister

  Bistå artisten när hen repeterar sina flygrörelser med hjälp av lämplig utrustning.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Representera en konstnärlig produktion

  Representera det konstnärliga företaget eller den konstnärliga produktionen utanför dina dagliga aktiviteter. Håll kontakt med programledare och deras team. Hjälpa till med organisering av turnéer.

 • Delta i de tekniska aspekterna av en produktion

  Se till att alla tekniska aspekter av produktionen finns på plats. Hantera tekniska element i studion. Observera och kontrollera de tekniska aspekterna av resultaten. Hjälpa eller ersätta den tekniska personalen eller produktionsteamet. Kontrollera om kostymer och rekvisita är tillgängliga och i gott skick.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Träna artister i flygning

  Utbilda artister i att använda flygselar och flygsystem/repetera flygrörelser.

 • Bidra till utarbetandet av en kreativ koreografi

  Hjälpa koreografen att utveckla sin konstnärliga vision. Förstå arbetets karaktär, medverka i den kreativa processen och se till att relationerna och kommunikationen inom den konstnärliga gruppen är goda.

Source: Sisyphus ODB