Yrke dansterapeut

Dansterapeuter hjälper individer med deras emotionella, psykiska eller fysiska hälsoproblem genom att hjälpa dem att förbättra sin kroppsliga medvetenhet, självkänsla, sociala integration och personliga utveckling med hjälp av dans- och rörelsemönster i en terapeutisk miljö.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Koppling mellan dans och musikstil

  Förhållandet mellan en given dansstil och musikstruktur och musiker.

 • Psykologiska teorier

  Den historiska utvecklingen av rådgivning och psykologiska teorier samt framtidsperspektiven och strategierna för intervjuer och rådgivning.

 • Dansterapi

  Genomförande av dans vid en terapeutisk behandling för att förbättra patientens självkänsla och kroppsuppfattning.

Färdigheter

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Bedöma patienters behandlingsbehov

  Observera och bedöma patientens beteende, attityder och känslor för att förstå om och hur deras behandlingsbehov kan tillgodoses med en viss typ av behandling, samla in och analysera information om hur patienten uppfattar, reagerar på och relaterar till konstnärlig stimuli. Relatera informationen till andra aspekter av patientens liv.

 • Harmonisera kroppsrörelser

  Harmonisera kroppsrörelser efter rytm och melodi, estetiskt eller dramatiskt koncept, dramatiskt tempo osv.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Inspirera entusiasm för dans

  Uppmuntra och göra det möjligt för människor, särskilt barn, att engagera sig i dans samt förstå och uppskatta dans, antingen i ett privat eller offentligt sammanhang.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Dansa

  Uppträda i konstnärliga produktioner inom olika grenar, såsom klassisk balett, modern dans, samtida dans, tidig dans, etnisk dans, folkdans, akrobatisk dans och streetdans.

 • Ha emotionell intelligens

  Vara uppmärksam på egna och andras känslor, identifiera dem och vara medveten om hur de kan påverka omgivningen och det sociala samspelet samt hur man kan förändra situationen.

 • Observera patienter

  Observera patienter och dokumentera signifikanta tillstånd och reaktioner på läkemedel, behandlingar och betydande incidenter, och informera en handledare eller läkare vid behov.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

Source: Sisyphus ODB