Yrke dataspelsdesigner

Dataspelsdesigner utarbetar layouten, logiken, konceptet och upplägget och strukturen för ett digitalt spel. De är inriktade på design av spelfältet, upprättande av specifikationer och införande av numeriska värden som balanserar och finjusterar spelet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Genrer inom digitala spel

  Klassificering av videospel på basis av deras interaktion med spelmediet såsom rollspel, strategispel, äventyrsspel och spelhallsspel.

 • Webbprogrammering

  Programmeringsparadigm som bygger på en kombination av kodning (som lägger till sammanhang och struktur till text) och annan webbprogrammering, såsom Ajax, javascript och PHP, för att genomföra lämpliga åtgärder och visualisera innehållet.

 • Uppgiftsalgoritm

  Tekniken för att omvandla ostrukturerade beskrivningar av en process till en stegvis sekvens av åtgärder med ett begränsat antal steg.

 • System för skapande av digitala spel

  Integrerade utvecklingsmiljöer och specialiserade designverktyg, utformade för snabb iteration av användarhärledda datorspel.

Färdigheter

 • Använda märkspråk

  Använd datorspråk som är syntaktiskt urskiljbara från texten, för att lägga till noter till ett dokument, ange layout och processtyper av dokument såsom HTML.

 • Ange scener i digitala spel

  Beskriva scener i digitala spel genom att kommunicera och samarbeta med konstnärliga team, formgivare och tecknare för att definiera spelets virtuella miljöer.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Designa datorgrafik

  Använda olika visuella tekniker för att designa datorgrafik. Kombinera grafiska element för att förmedla koncept och idéer.

 • Skriva handling till digitalt spel

  Skapa en handling till ett digitalt spel genom att utforma en detaljerad berättelse och ett bildmanus med beskrivningar och mål för spelet.

 • Skapa ett koncept till ett digitalt spel

  Utveckla och förmedla alla aspekter av den övergripande spelvisionen. Kommunicera och samarbeta med teknisk personal, konstnärliga team och designteam för att förverkliga spelvisionen.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Ta fram programdesign

  Införliva en rad krav i en tydlig och organiserad programvarudesign.

 • Formulera spelregler

  Sammanställa en uppsättning regler om hur man ska spela.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Skapa karaktärer till digitala spel

  Ta fram en typologi för karaktärer för digitala spel och fastställa deras exakta roll i spelet och berättelsen.

Source: Sisyphus ODB