Yrke dataspelsutvecklare

Dataspelsutvecklare programmerar, implementerar och dokumenterar digitala spel. De tillämpar tekniska standarder vid spel, grafik, ljud och funktion.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Verktyg för hantering av programkonfiguration

  Mjukvaruprogram för att utföra konfigurationsidentifiering, kontroll, status och revision, till exempel CVS, ClearCase, Subversion, GIT och ToritoiseSVN.

 • Genrer inom digitala spel

  Klassificering av videospel på basis av deras interaktion med spelmediet såsom rollspel, strategispel, äventyrsspel och spelhallsspel.

 • Programvara för integrerad utvecklingsmiljö

  En uppsättning programvaruutvecklingsverktyg som används för att skriva program och som bland annat består av kompilatorer, felsökningsprogram, kodredigeringsprogram och kodmarkeringsprogram. Dessa är integrerade i ett enhetligt användargränssnitt. Visual Studio och Eclipse är två exempel på sådana verktyg.

 • IT-felsökningsverktyg

  IKT-verktyg som används för att testa och felsöka program och programvarukod, t.ex. GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind och WinDbg.

 • 3D-belysning

  Arrangemanget eller den digitala effekten som simulerar belysningen i en 3D-miljö.

 • 3D-texturering

  Processen då en viss typ av yta appliceras på en 3D-bild.

 • Datorprogrammering

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm (som objektorienterad programmering, funktionell programmering) och programmeringsspråk.

Färdigheter

 • Felsöka programvara

  Reparera datorkod genom att analysera testresultat, lokalisera felen som gör att programvaran ger felaktiga eller oväntade resultat och avhjälpa dessa fel.

 • Använda mönster för programvarudesign

  Utnyttja återanvändbara lösningar, formell bästa praxis för att lösa gemensamma it-utvecklingsuppgifter vid utveckling och utformning av programvara.

 • Använda programvarubibliotek

  Använd samlingar av koder och programvarupaket som tar hänsyn till vanligt förekommande rutiner för att hjälpa programmerare att förenkla sitt arbete.

 • Skapa 3D-bilder

  Använda specialverktyg för att omvandla 3D-rammodeller till 2D-bilder med 3D-fotorealistiska effekter eller icke-fotorealistisk återgivning på en dator.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Tillämpa 3D-avbildningsteknik

  Implementera olika tekniker, t.ex. digital skulptering, kurvmodellering och 3D-skanning, för att skapa, redigera, bevara och använda 3D-bilder såsom punktmolndata, 3D-vektormodeller och 3D-ytmodeller.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Använda verktyg för datorstödd programvaruteknik

  Använda programvaruverktyg (CASE) för att stödja utveckling, utformning och implementering av programvara och applikationer av hög och bibehållen kvalitet.

 • Utveckla programprototyp

  Skapa en första ofullständig eller preliminär version av en del av en programvara för att simulera vissa specifika aspekter av slutprodukten.

 • Tolka tekniska texter

  Läsa och förstå tekniska texter som ger information om hur man utför en uppgift, oftast förklarad steg för steg.

Source: Sisyphus ODB