Yrke dejtingkonsult

Dejtingkonsulter bistår kunder vid sökning efter partner och organisering av dejter. De ger individuella råd till kunder för att hjälpa dem att uppnå sina målsättningar vid dejting. De agerar även i den virtuella miljön där de hjälper internetanvändare att hantera användarprofiler, sända meddelanden och skapa kontakter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sexologi

  Egenskaperna hos och utvecklingen av människans sexuella aktivitet, sexuella läggning och sexuella förbindelser inom olika grupper, till exempel tonåringar, äldre eller personer med funktionsvariationer.

Färdigheter

 • Ge råd om dejtning

  Ge klienter tips om hur man tar kontakt med någon och hur man uppför sig på dejter, ge rekommendationer om klädsel och vilka aktiviteter som passar på dejter.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Redigera en personlighetsprofil

  Ta fram en profil över någon genom att beskriva personens egenskaper, personlighet, färdigheter och motiv, ofta baserat på information som erhållits genom en intervju eller från ett frågeformulär.

 • Matcha personer

  Jämföra klienters profiler för att se om de har liknande intressen eller egenskaper som skulle kunna leda till en bra matchning. Välja ut de bästa matchningarna och se till att personerna får kontakt med varandra.

 • Ge råd i personliga frågor

  Ge råd till personer i frågor som rör kärlek och giftermål, affärs- och karriärmöjligheter, hälsa och andra personliga aspekter.

 • Lära klienter att kommunicera

  Ge kunder tips om hur de kan kommunicera verbalt och icke-verbalt och lära ut lämplig vett och etikett i olika typer av situationer. Hjälpa kunderna att tillägna sig effektivare, tydligare eller mer diplomatiska kommunikationsfärdigheter.

 • Arrangera dejter

  Arrangera dejter åt kunder med personer som de själva har valt ut, personer som har valts ut med hjälp av matchningstester eller personer som du själv har föreslagit.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Bedöma karaktär

  Bedöma hur en viss person kommer att reagera verbalt eller fysiskt i en specifik situation eller på en viss händelse.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

Source: Sisyphus ODB