Yrke deponiarbetare

Deponiarbetare sorterar återvinningsbara material och avfall från ett återvinningsflöde samt ser till att inga olämpliga material hamnar bland de återvinningsbara materialen. De granskar materialen, utför städuppgifter och arbetar i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Bedöma avfallstyper

  Identifiera avfallsmaterial vid insamling och sortering som antingen ska återvinnas, bortskaffas eller behandlas på annat sätt, för att bedöma hur avfallet behöver hanteras och sorteras.

 • Lagra sorterat avfall

  Lagra avfallsmaterial, -produkter och -anordningar som har sorterats i olika kategorier för återvinning eller bortskaffande i lämpliga behållare och lagringsanordningar eller -anläggningar.

 • Sortera avfall

  Sortera avfall manuellt eller automatiskt genom att separera olika element av avfallet.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Kommunicera med sophämtningspersonal

  Kommunicera med personal som hämtar avfall från olika platser och transporterar det till sophanteringsanläggningar i syfte att säkerställa optimalt samarbete och effektiva förfaranden för hantering och bortskaffande av avfall.

 • Sköta återvinningsutrustning

  Sköta återvinningsutrustning som kvarnar, avfallskrossar och balpressar samt bearbeta och sortera material som ska återvinnas.

Source: Sisyphus ODB