Yrke deponiarbetare

Deponiarbetare sorterar återvinningsbara material och avfall från ett återvinningsflöde samt ser till att inga olämpliga material hamnar bland de återvinningsbara materialen. De granskar materialen, utför städuppgifter och arbetar i enlighet med bestämmelserna om avfallshantering.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Bedöma avfallstyper

  Identifiera avfallsmaterial vid insamling och sortering som antingen ska återvinnas, bortskaffas eller behandlas på annat sätt, för att bedöma hur avfallet behöver hanteras och sorteras.

 • Lagra sorterat avfall

  Lagra avfallsmaterial, -produkter och -anordningar som har sorterats i olika kategorier för återvinning eller bortskaffande i lämpliga behållare och lagringsanordningar eller -anläggningar.

 • Sortera avfall

  Sortera avfall manuellt eller automatiskt genom att separera olika element av avfallet.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Kommunicera med sophämtningspersonal

  Kommunicera med personal som hämtar avfall från olika platser och transporterar det till sophanteringsanläggningar i syfte att säkerställa optimalt samarbete och effektiva förfaranden för hantering och bortskaffande av avfall.

 • Sköta återvinningsutrustning

  Sköta återvinningsutrustning som kvarnar, avfallskrossar och balpressar samt bearbeta och sortera material som ska återvinnas.

Source: Sisyphus ODB