Yrke designer av inbäddade system

Designer av inbäddade system översätter och utformar kraven och den avancerade planen eller arkitekturen för ett inbäddat kontrollsystem i enlighet med tekniska programvaruspecifikationer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Databehandling i realtid

  Hård- och mjukvarusystem för ICT som ska svara på inmatningar inom exakt utsatt tid

 • It-kommunikationsprotokoll

  Regelsystemet som möjliggör utbyte av information mellan datorer eller andra apparater via datornät.

 • Reglerteori

  Den tvärvetenskapliga teknikgren som rör beteendet hos dynamiska system genom indata och hur deras beteenden förändras utifrån feedback.

 • Uppgiftsalgoritm

  Tekniken för att omvandla ostrukturerade beskrivningar av en process till en stegvis sekvens av åtgärder med ett begränsat antal steg.

 • Signalbehandling

  Algoritmer, tillämpningar och implementeringar som behandlar och överför information via analoga eller digitala frekvenser.

 • Verktyg för hantering av programkonfiguration

  Mjukvaruprogram för att utföra konfigurationsidentifiering, kontroll, status och revision, till exempel CVS, ClearCase, Subversion, GIT och ToritoiseSVN.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Inbäddade system

  Datasystem och datorkomponenter med en specialiserad och oberoende funktion inom ett större system eller en större maskin såsom inbäddade systemprogramarkitekturer, inbäddad kringutrustning, designprinciper och utvecklingsverktyg.

Färdigheter

 • Tolka specifikationer för elektronisk design

  Analysera och förstå detaljerade elektroniska specifikationer.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Ge it-konsultråd

  Ge råd om lämpliga lösningar på it-området genom att välja ut alternativ och optimera beslut, med beaktande av potentiella risker, fördelar och övergripande effekter för professionella kunder.

 • Ta fram programdesign

  Införliva en rad krav i en tydlig och organiserad programvarudesign.

 • Skapa ett flödesschema

  Skapa ett schema som illustrerar systematiska framsteg genom ett förfarande eller ett system med användning av anslutande linjer och en uppsättning symboler.

Source: Sisyphus ODB