Yrke destilleriarbetare

Destilleriarbetare använder destilleringsutrustning för industriellt bruk samt maskiner. De utför underhåll och rengöring av maskiner, rullar fat och stämplar dem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

Färdigheter

 • Använda destilleringsutrustning

  Använda de olika delar som ingår i destilleringsutrustning såsom behållare, destillationskolonn, anslutningsrör, kylare, destillat och lagringsfat.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning

  Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning med stor uppmärksamhet och detaljerad information om alla steg i skapandet av en kvalitetsprodukt.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Blanda drycker

  Blanda drycker för att skapa nya dryckesprodukter som är attraktiva på marknaden, intressanta för företag och innovativa inom branschen.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Hantera höga temperaturer

  Hantera höga temperaturer och samtidigt hålla koncentrationen och tillse effektivitet under krävande förhållanden.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Sterilisera jäsningskar

  Sterilisera arbetsplatser och utrustning med hjälp av slangar, skrapor, borstar eller kemiska lösningar.

 • Förbereda behållare för destillering av drycker

  Förbereda behållare eller fat för destillering av drycker. Förbereda utrustning för rening och avlägsnande av utspädningskomponenter, t.ex. vatten, i syfte att öka andelen alkohol.

 • Vidta skyddsåtgärder mot brandfarliga ämnen

  Vidta skyddsåtgärder mot bränder. Spritdrycker som innehåller 40 volymprocent alkohol fattar eld vid cirka 26 °C och om en antändningskälla introduceras i alkoholen. Flampunkten för ren alkohol är 16,6 °C.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

Source: Sisyphus ODB