Yrke dietkock

Dietkockar förbereder och presenterar måltider med hänsyn till särskilda kost- eller näringsbehov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sammansättning av dieter

  Planering, urval, sammansättning och framställning av kost anpassad för friska respektive sjuka personer.

 • Näringslära

  Vetenskap om de olika ämnena och näringsämnena (protein, kolhydrater, tanniner, antocyaner, vitaminer och mineraler) samt deras samspel i livsmedel.

Färdigheter

 • överlämning av utrymmen för livsmedelsberedning

  Lämna köket i ett skick som uppfyller säkerhetsföreskrifterna, så att köket är färdigt för nästa skift.

 • Hålla rätt temperatur på köksutrustning

  Hålla rätt kylnivåer och förvara utrustningen vid rätt temperatur.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Värma mat

  Värma mat, t.ex. genom ångkokning, kokning eller vattenbad.

 • Använda tekniker för livsmedelsberedning

  Använda tekniker för livsmedelsberedning, inbegripet urval, tvätt, kylning, skalning, marinering, förberedelse av dressingar och uppskärning av ingredienser.

 • Använda kulinariska dekorationstekniker

  Använda kulinariska dekorationstekniker, bl.a. garnering, dekorering, överdragning, glasering, presentation och uppdelning i portioner.

 • Fastställa livsmedels näringsegenskaper

  Fastställa lämpliga näringsegenskaper hos livsmedel och etikettera produkter om så krävs.

 • Använda verktyg för att skära livsmedel

  Skära, skala och skiva produkter med hjälp av knivar, skal- eller skärverktyg eller utrustning i enlighet med riktlinjer.

 • Hålla arbetsmiljön säker och hygienisk

  Bevara hälsa, hygien, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen i enlighet med gällande bestämmelser.

 • Städa kök

  Säkerställa fortlöpande renhållning i fråga om beredning, produktion och förvaring i kök i enlighet med hygien-, säkerhets- och hälsobestämmelserna.

 • Arbeta i ett arbetslag inom hotellbranschen

  Att fungera tryggt inom en grupp inom hotellbranschen, där var och en har sitt eget ansvar för att nå ett gemensamt mål som är ett bra samspel med kunder, gäster eller medarbetare och deras belåtenhet.

 • Förvara råa livsmedel

  Lagerhålla råmaterial och andra livsmedel i enlighet med lagerinventeringsförfaranden.

 • övervaka leverans av beställda köksgeråd

  Ta emot leverans av beställda köksgeråd och se till att allt finns med och är i gott skick.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Använda matlagningstekniker

  Använda matlagningstekniker såsom grillning, stekning, kokning, bräsering, pochering, bakning eller rostning.

Source: Sisyphus ODB