Yrke dirigent

Dirigenter leder ensembler av musiker under repetitioner och hjälper dem att uppnå deras bästa resultat. De kan arbeta med olika former av ensembler, till exempel körer och orkestrar. Dirigenter anpassar tempo (hastighet), rytm, dynamik (hög eller låg) och artikulering (jämn eller distinkt) av musiken med gester och ibland dans för att motivera de musiker som ska spela musiken.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musikinstrument

  Kunskap om olika musikinstrument, deras omfång, klang och möjliga kombinationer.

 • Musiklitteratur

  Litteratur om musikteori, specifika musikstilar, perioder, tonsättare eller musiker eller specifika musikstycken. Detta omfattar en rad olika material som tidskrifter, journaler, böcker och akademisk litteratur.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Koppling mellan dans och musikstil

  Förhållandet mellan en given dansstil och musikstruktur och musiker.

Färdigheter

 • Delta i inspelningar i musikstudio

  Delta i inspelningssessioner i musikstudior.

 • Transkribera musik

  Transkribera musik för att anpassa dem till en viss grupp, eller för att skapa en särskild musikstil.

 • Välja musik till en föreställning

  Välja ut musikstycken till en liveföreställning. Beakta faktorer såsom ensemblens förmåga, tillgång till noter och behovet av musikalisk omväxling.

 • Välja musikartister

  Organisera auditioner och välja ut musikartister för musikuppträdanden.

 • Sträva efter att topprestera inom musik

  Ständigt sträva efter att topprestera inom musik eller sång.

 • Studera noter

  Studera noter och utarbeta olika tolkningar.

 • Samarbeta med musikbibliotekarier

  Kommunicera och samarbeta med musikbibliotekarier för att säkerställa permanent tillgång till partitur.

 • Identifiera olika egenskaper hos musik

  Identifiera de grundläggande, strukturella och stilistiska egenskaperna hos musik från olika perioder och kulturer.

 • Skriva noter

  Skriva noter för orkestrar, ensembler eller enskilda instrumentalister, med användning av musikteori och musikhistoria. Tillämpa instrument- och röstfärdigheter.

 • Dirigera gästsolister

  Dirigera gästsolister vid sidan av ensemblemedlemmar.

 • Transponera musik

  Transponera musik till en annan tonart samtidigt som den ursprungliga tonstrukturen bibehålls.

 • Placera musiker

  Placera kvalificerade musiker i musikgrupper, orkestrar och ensembler för att uppnå en korrekt balans mellan instrumentella sektioner eller sångsektioner.

 • Ansvara för musikpersonal

  Fördela och hantera arbetsuppgifter på olika områden såsom partitur, arrangering och kopiering av musik samt röstcoachning.

 • Arbeta med kompositörer

  Kommunicera med kompositörer för att diskutera olika tolkningar av deras verk.

 • Arbeta med solister

  Kommunicera med solister och konsertmästare för att diskutera och förbereda uppträdanden.

 • Studera musik

  Studera musikstycken i original för att bekanta sig med musikteori och musikhistoria.

 • Kommunicera aspekter av framförandet

  Använda gester för att forma musiken, kommunicera önskat tempo, frasering, stämning, klangfärg, tonläge, volym och andra aspekter av ett liveuppträdande.

 • Planera musikaliska framträdanden

  Schemalägga repetitioner och musikframträdanden, ordna med detaljer som platser, välja ackompanjatörer och instrumentalister.

 • Anställa kompositörer

  Anställa professionella kompositörer för att skriva noter till ett musikstycke.

 • Samordna turnéer

  Schemalägga datumplanering av en serie av evenemang, planera scheman samt ordna lokaler, boende och transport vid längre turnéer.

 • Leda musikgrupper

  Leda musikgrupper, enskilda musiker eller hela orkestrar under repetitioner och i live- eller studiosammanhang för att förbättra den allmänna tonala och harmoniska balansen, dynamiken, rytmen och tempot.

Source: Sisyphus ODB