Yrke djurparksguide

Djurparksguider ger besökare information om djuren i djurparken/akvariet samt andra arter och livsmiljöer. De ger information om ledning av djurparker, de djur som finns i parken och om naturskydd. De kan delta i både formell och informell undervisning. Det kan handla om allt från framtagning av djurinformation för skyltningen i parken till klassrumsundervisning kopplad till skol- eller universitetsprogram. Beroende på organisationens storlek kan utbildningsgruppen omfatta en enda person eller en större grupp. De efterfrågade färdigheterna kan därför vara mycket breda och varierar från en organisation till en annan.  Djurparksguider främjar även naturskyddsinsatser. Detta kan omfatta arbete i djurparken, men även fältarbete och uppsökande verksamhet inom ramen för djurparkens projekt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurens evolution

  Djurens evolutionshistoria och utvecklingen av arter och deras beteende genom domesticering.

 • Tillämpad zoologi

  Den vetenskapliga gren som studerar hur djurs anatomi, fysiologi, ekologi och beteende kan tillämpas i ett visst praktiskt sammanhang.

 • Djurparksföreningar

  Djurparks- och akvarieföreningar på lokal, regional och global nivå. Djurparksförbund, deras vägledande principer och hur dessa kan påverka förvaltningen av enskilda institut inom samhället i stort.

Färdigheter

 • Utveckla pedagogiska aktiviteter

  Utveckla tal, aktiviteter och workshoppar för att främja tillgången till och förståelsen för de konstnärliga processerna. Det kan handla om ett särskilt kulturellt och konstnärligt evenemang, t.ex. ett uppträdande eller en utställning, eller vara relaterat till en särskild disciplin (teater, dans, musik, fotografi osv.). Ha kontakt med berättare, hantverkare och konstnärer.

 • Genomföra pedagogiska aktiviteter

  Planera, genomföra och övervaka pedagogiska aktiviteter för olika målgrupper, t.ex. skolbarn, universitetsstuderande, specialistgrupper eller allmänheten.

 • Utbilda människor om natur

  Tala med olika målgrupper om t.ex. information, koncept, teorier och/eller aktiviteter som rör naturen och dess bevarande. Ta fram skriftlig information. Denna information kan presenteras i en rad olika format, t.ex. informationstavlor, informationsblad, affischer, text på webbplatser osv.

 • Utveckla pedagogiska resurser

  Skapa och utveckla pedagogiska resurser för besökare, skolgrupper, familjer och särskilda intressegrupper.

 • Koordinera evenemang

  Ansvara för evenemang genom att hantera budget och logistik samt tillse stöd, säkerhet, krisplaner och uppföljning för evenemanget.

 • Samordna utbildningsprogram

  Planera och samordna utbildningsprogram och uppsökande program såsom seminarier, turnéer, föreläsningar och lektioner.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Söka på nätet

  Utföra en effektiv sökning på internet för att samla in relevant information och dela den med andra.

 • Boka möten

  Boka och planera yrkesutnämningar eller möten för kunder eller överordnade.

 • Skapa relationer till lokalsamhället

  Etablera engagerade och långsiktiga relationer till lokalsamhällen, till exempel genom att organisera särskilda program för förskolor, skolor, personer med funktionsnedsättning och äldre, öka medvetenheten och få lokalsamhällets uppskattning i utbyte.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Kommunicera med målgrupper

  Identifiera och implementera de bästa kommunikationskanalerna för den målgrupp som du vill arbeta med.

 • Upprätta pedagogiska nätverk

  Upprätta ett hållbart nätverk av praktiska och produktiva partnerskap för utbildning för att utforska affärsmöjligheter och samarbete samt hålla dig uppdaterad om trender inom utbildning och ämnen som är relevanta för organisationen. Nätverken bör helst utvecklas på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

Source: Sisyphus ODB