Yrke djurunderstödd terapeut

Djurunderstödda terapeuter ger stöd till personer med kognitiv, motoriserad eller social-emotionell funktionsnedsättning genom djurunderstödd intervention. De engagerar sällskapsdjur och tamdjur i en särskild interventionsplan såsom terapi, utbildning och mänskliga tjänster och syftar till att återställa och upprätthålla patienternas välbefinnande och återhämtning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurterapi

  Användningen av djur vid en behandling för att förbättra patientens sociala, emotionella eller kognitiva funktion.

Färdigheter

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Välja ut terapidjur

  Identifiera rätt djur med rätt temperament som är lämpligt för terapi.

 • Instruera djur för terapiändamål

  Instruera djur för att tillhandahålla terapeutisk behandling till psykiskt eller fysiskt sjuka patienter.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Rekrytera djurskötare

  Utse och instruera djurtränare i syfte att integrera djuren i behandlingen.

 • Bedöma patienters behandlingsbehov

  Observera och bedöma patientens beteende, attityder och känslor för att förstå om och hur deras behandlingsbehov kan tillgodoses med en viss typ av behandling, samla in och analysera information om hur patienten uppfattar, reagerar på och relaterar till konstnärlig stimuli. Relatera informationen till andra aspekter av patientens liv.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

Source: Sisyphus ODB