Yrke doftkemist

Doftkemister utvecklar och förbättrar doftämnen genom att formulera, testa och analysera aromämnen och deras ingredienser så att slutprodukten uppfyller kundernas förväntningar och behov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kosmetikaindustri

  Leverantörer, produkter och varumärken inom kosmetikaindustrin.

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

Färdigheter

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Sköta förfarande för kemiska tester

  Hantera förfaranden som ska användas vid kemiska tester genom att utforma dem och utföra tester i enlighet med förfarandena.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

 • Ta fram formler för nya parfymdofter

  Skapa kemiska formler för undersökta nya doftämnen.

 • Bedöma möjligheten att genomföra förändringar

  Granska utvecklings- och innovationsförslag för att avgöra hur de kan tillämpas i verksamheten och hur sannolikt det är att de kan genomföras inom olika områden, dvs. sett till ekonomiska effekter, företagets anseende och reaktioner från kunder.

 • Skriva specifikationer

  Skriva dokument där produktens eller tjänstens förväntade egenskaper anges. Se till att alla nödvändiga egenskaper hos produkten eller tjänsten omfattas. Balansera graden av noggrannhet mot behovet av flexibilitet.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Testa dofter på kunder

  Testa en ny uppsättning parfymdofter på en utvald grupp av frivilliga kunder för att kontrollera hur de reagerar på de nya produkterna och hur nöjda de är.

 • Fatta beslut om doftnamn

  Skapa namn på dofter som avspeglar doften hos den nyutvecklade parfymen.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

 • Utveckla dofter

  Forskning om nya kemiska ämnen i syfte att utveckla nya och bättre doftkemikalier.

 • överföra formler till processer

  Översätta de specifika laboratorieformlerna och resultaten till produktionsprocesser med hjälp av datormodeller och simuleringar.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Genomföra laboratoriesimulationer

  Genomföra simulationer av prototyper, system eller nyutvecklade kemiska produkter med användning av laboratorieutrustning.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB