Yrke domstolssekreterare, korrekturläsning

Domstolssekreterare (korrekturläsning) kopierar anteckningar av protokollförare för att upprätta en läsbar och professionell juridisk handling. De lyssnar på eller läser mottagna rapporter för att använda interpunktion, lägga till saknade ord, formatera dokumentet och förbättra dess riktighet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transkriberingsmetoder

  Metoder för att snabbt transkribera talat språk till text, till exempel stenografi.

 • Stenografi

  Skriva ned muntliga ord i dess helhet, och i synnerhet betydelser och relevanta detaljer.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

Färdigheter

 • Skriva texter efter ljudkällor

  Lyssna på och förstå innehållet från ljudkällor och överföra det till skriftligt format. Förmedla den övergripande idén och budskapet samtidigt som relevanta detaljer tas med. Lyssna och samtidigt skriva ner det som sägs.

 • Skriva utan att titta på tangentbordet

  Känna till, använda och skriva dokument, texter och innehåll i allmänhet utan att titta på tangentbordet. Använda tekniker för att skriva dokument på ett sådant sätt.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Skriva felfria dokument

  Skriva dokument och skriftligt innehåll utan grammatiska fel eller stavfel. Skriva dokument i snabb takt utan att kvaliteten på texten äventyras.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Använda ordlistor

  Använda ordlistor och ordböcker för att utreda ords betydelse, stavning och synonymer.

 • Studera domstolsförhandlingar

  Läsa och tolka domstolsförhandlingar i syfte att utforma och behandla resultaten av dessa.

Source: Sisyphus ODB