Yrke dramalärare

Dramalärare undervisar elever i olika teatergenrer och dramatiska uttrycksformer såsom komedi, tragedi, prosa, poesi, improvisation, monologer, dialoger osv. i rekreationssyfte. De ger eleverna en överblick över teaterns historia och repertoar, men är främst inriktade på ett praktiskt tillvägagångssätt i sina kurser, där de hjälper elever att experimentera med och behärska olika dramatiska uttryckssätt och tekniker samt uppmuntrar dem att utveckla en egen stil. De genomför rollbesättning, regisserar och producerar pjäser och andra föreställningar samt samordnar den tekniska produktionen, dekoren och användning av rekvisita och kostymer på scenen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skådespelartekniker

  De metoder som används för att utveckla verklighetstrogna framträdanden, till exempel metodskådespeleri, klassiskt skådespeleri och Meisnerteknik.

 • Röstteknik

  Olika tekniker för att använda rösten korrekt utan att åverka stämbanden för mycket eller skada rösten i samband med ändringar av ton- och volymläge.

Färdigheter

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Ta fram artisters konstnärliga potential

  Motivera aktörerna att ta sig an utmaningar. Uppmuntra lärande av varandra. Skapa en miljö som tillåter experimenterande med olika metoder, till exempel improvisation.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Göra bakgrundsresearch om teaterpjäser

  Göra research om historisk bakgrund och konstnärligt koncept bakom pjäser.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Leda ensemble och produktionsteam

  Leda ensemble och produktionsteam för en film eller en teaterproduktion. Underrätta dem om den kreativa visionen, vad de ska göra och var de ska vara. Sköta den löpande produktionen för att se till att allt fungerar smidigt.

 • Sätta samman en konstnärlig arbetsgrupp

  Sätta samman en konstnärlig arbetsgrupp efter att ha identifierat behoven, sökt kandidater, genomfört intervjuer och samordnat projektets villkor.

 • Fastställa föreställningskoncept

  Klargöra föreställningskoncept, såsom texter och partitur för de uppträdande.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Samråda med elever om utbildningsinnehåll

  Ta hänsyn till elevernas åsikter och preferenser vid utarbetandet av utbildningsinnehåll.

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Organisera repetitioner

  Hantera, planera och genomföra repetitioner för uppträdandet.

 • Stimulera kreativitet i en grupp

  Använd teknik som ”brainstorming” för att stimulera kreativiteten i teamet.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

Source: Sisyphus ODB