Yrke drift- och underhållsingenjör, järnväg

Drift- och underhållsingenjörer (järnväg) genomför rutinmässiga besiktningar av järnvägsspår, kraftledningar, skyltar, växlar och övrig järnvägsinfrastruktur. De skickas även ut för snabb och säker reparation av fel när som helst dag- eller nattetid.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Egenskaper hos adhesionen mellan hjul och räl

  Ha grundlig kunskap om de fysiska krafter som påverkar interaktionen mellan hjul och räl, eventuella defekter i järnvägen, underhållsrutiner och kostnadseffekter.

 • Mekaniska system i tåg

  Besitta grundläggande kunskaper om mekaniska system i tåg, förstå de tekniska aspekterna och delta i diskussioner om närliggande ämnen för att lösa problem i samband med de mekaniska systemen.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Sensorer

  Sensorer är givare som kan upptäcka eller uppfatta egenskaper i sin omgivning. De upptäcker förändringar i apparaturen eller miljön och ger en motsvarande optisk eller elektrisk signal. Sensorer är vanligtvis indelade i sex klasser, dvs. mekaniska, elektroniska, termiska, magnetiska, elektrokemiska och optiska sensorer.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

Färdigheter

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Kontrollera järnvägsspår visuellt

  Visuellt kontrollera att tågspår, sliprar och ballast är intakta. Detta görs vanligtvis som en reaktion på rapporter från arbetare eller upptäckt genom sensorer.

 • Hitta fel i spårutrustning

  Identifiera och analysera skador eller funktionsfel i järnvägsnätets mekaniska, pneumatiska eller hydrauliska utrustning; avgöra nödvändigt underhålls- och reparationsarbete.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • övervaka stationära järnvägsspårssensorer

  Övervaka olika typer av sensorer, t.ex. värmesensorer och hjulbelastningssensorer, som detekterar fel i järnvägsspår och tågdrift. Kontrollera uppgifterna från sensorerna på distans eller besöka platsen där sensorerna sitter.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Ge råd om reparationer av järnvägsinfrastruktur

  Utarbeta råd om underhåll, reparationer eller uppgraderingar av den inspekterade järnvägsinfrastrukturen.

 • Testa sensorer

  Testa sensorer med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Tolka grafiska registreringar från maskin för detektering av rälsfel

  Läsa, analysera och tolka de grafiska registreringar från maskin för detektering av rälsfel för att upptäcka fel eller brister i räls.

 • Kontrollera järnvägsspår från inspektionsfordon

  Övervaka mätningar från olika sensorer som identifierar fel på ett järnvägsspår, inklusive lasersensorer som detekterar avbrott, mikrofonsensorer, gyroskop som detekterar lutningar osv.

 • Föra register över rälsfel

  Sammanställa dokument och rapporter om typen av utredda rälsfel, felets läge på rälsen, plats osv.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Underhålla sensorutrustning

  Diagnostisera och upptäcka funktionsfel hos sensorkomponenter, system och produkter utrustade med sensorer samt avlägsna, byta ut eller reparera dessa komponenter vid behov. Utföra förebyggande underhåll på utrustning, t.ex. lagring av komponenter i rena, dammfria och icke-fuktiga utrymmen.

Source: Sisyphus ODB