Yrke drift- och vägunderhållsarbetare

Drift- och vägunderhållsarbetare granskar och förvaltar vägar i avgränsade områden för underhåll och reparation. Deras arbete bidrar till att minska trafiken på ett säkert och smidigt sätt. De kontrollerar även att vägmärken, vägbanor och trottoarer är i gott skick.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Vägmärken

  De signaler och vägmärken som används i trafiken, deras betydelse och vad du ska göra eller inte göra när du träffar på dem.

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Vägmärkesstandarder

  Nationella och europeiska föreskrifter om placering och utformning av vägskyltar, inbegripet storlek, höjd, reflektans och andra viktiga egenskaper.

 • Trafikteknik

  Underdisciplin inom väg- och vattenbyggnad som tillämpar tekniska metoder för att skapa säkra och effektiva trafikflöden för människor och gods på vägar, inklusive trottoarer, trafikljus och cykelanläggningar.

Färdigheter

 • Kontrollera vägmärken

  Kontrollera vägmärken för tecken på korrosion, föråldrade uppgifter, skador och bucklor samt se till att de är läsliga och reflekterande. Besluta om vilka åtgärder som ska vidtas när problem upptäcks.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Säkra arbetsområde

  Säkra arbetsområde genom att markera gränser, begränsa tillträdet, sätta ut skyltar och vidta andra åtgärder för att garantera säkerheten för allmänheten och personalen.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Kontrollera målade ytor

  Kontrollera en målad yta, antingen ett nyligen målad yta eller en gammal färgbeläggning. Granska den för hack, sprickor, flagning, luftbubblor, mögel och andra problem.

 • Underhålla vägmärken

  Installera och fixera vägmärken och byta ut dem vid behov. Utföra underhåll på trafikljus genom att lösa problem, byta ut lampor och rengöra glashöljen. Styra telematiksystem för korrekt funktion.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Inspektera asfalt

  Inspektera läggning av asfalt för att se till att specifikationerna uppfylls och att inga felaktiga flöden uppstår.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Sätta upp tillfälliga vägmärken

  Placera tillfälliga vägmärken, lampor och hinder för att varna trafikanter för verksamhet på vägen.

Source: Sisyphus ODB