Yrke driftsledare inom fiskeproduktion

Driftsledare inom fiskeproduktion reglerar och utövar tillsyn över anläggningar för fiskeproduktion. De håller lager av alla nödvändiga ingredienser och utrustning för massproduktion. De utför även processer såsom formning, panering, stekning, infrysning samt ställer in systemets temperaturer och hastigheter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Tvätta rensad fisk

  Tvätta rensad fisk i kallt vatten, skölja, borsta den i en maskin eller använda en kombination av dessa tekniker.

 • Tåla starka lukter

  Tåla starkt lukter från varor som bearbetas vid tillverkningen av varor.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Använda verktyg för att skära livsmedel

  Skära, skala och skiva produkter med hjälp av knivar, skal- eller skärverktyg eller utrustning i enlighet med riktlinjer.

 • övervaka frysprocesser

  Övervaka frysprocesser för att säkerställa att produkter fryses på rätt sätt. Bedöma temperaturnivåer, säkerställa energieffektivitet och tillse korrekt kylförvaring av produkter.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Avlägsna delar av fisk

  Avlägsna inälvor, huvuden och stjärtar vid fisk- och skaldjursproduktion.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Filea fisk

  Stycka fisk eller fiskdelar till filéer och mindre bitar.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Använda utrustning för fiskbearbetning

  Använda utrustning för konservering, torkning, frysning, rökning och högtrycksbearbetning eller andra typer av bearbetningar av fisk enligt fastställda förfaranden.

 • Underhålla skärutrustning

  Utföra underhåll på skärmaskiner (knivar, skärare och andra delar).

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kyla livsmedelsprodukter

  Utföra kylnings- och frysningsprocesser för livsmedel som frukt och grönsaker, fisk, kött och cateringmat. Bereda livsmedel för längre lagringsperioder eller halvfabrikat. Garantera säkerhet och näringsinnehåll för frysta varor och bevara produkter i enlighet med angivna temperaturer.

 • Följa recept

  Utföra uppgifter inom livsmedelsberedning enligt ett recept eller specifikationer för att bevara ingrediensernas kvalitet och se till att receptet följs korrekt. Välja lämpliga ingredienser som behövs för att följa receptet med hänsyn till aktuell situationen.

 • Säkerställa att livsmedel i produktionskedjan hålls kylda

  Tillämpa olika metoder för att bibehålla korrekt temperatur för livsmedel och produkter i varje led i produktions- och distributionskedjan.

 • Paketera fisk

  Förpacka fisk i angivna behållare och utrymmen efter beredning och putsning av fisken. Preparera fisken som ska transporteras och behandlas ytterligare i distributionskedjan.

 • Hantera motorsåg

  Hantera en mekanisk motorsåg som drivs med elenergi, tryckluft eller bensin.

Source: Sisyphus ODB