Yrke drifttekniker, förbränningsstation

Drifttekniker (förbränningsstation) sköter maskiner som bränner avfall. De säkerställer underhåll av utrustningen och att förbränningsprocessen sker i enlighet med säkerhetsbestämmelserna för förbränning av avfall.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

 • Värmebehandling

  Teknik som används för behandling och bearbetning av avfall som inbegriper höga temperaturer samt processer för förbränning av avfallsmaterial och energiåtervinning från avfallsbehandling.

Färdigheter

 • Kalibrera avfallsförbränningsugn

  Kalibrera ugnen som används vid förbränning av avfall och tillse potentiell återvinning av energi från förbränningsprocesser genom att mäta inställningar såsom temperatur och tryck och justera dessa för att uppnå effektiv och säker drift.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • övervaka förbränningsprocesser

  Övervaka de förfaranden som används vid förbränning av avfall och potentiell energiåtervinning från processen, för att säkerställa att de överensstämmer med hälso-, säkerhets- och miljöbestämmelser samt säkerställa att förbränningsutrustningen fungerar effektivt och ändamålsenligt.

 • Mäta ugnstemperatur

  Övervaka produkttemperaturen med hjälp av tillgängliga verktyg och mätinstrument och vid behov justera ugnstemperaturen.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Underhålla avfallsförbränningsugn

  Underhålla ugnsutrustning som används för att förbränna avfall genom att utföra rutinunderhåll, identifiera fel och utföra reparationer.

 • Sköta avfallsförbränningsugn

  Sköta en typ av ugn som används för förbränning av avfall och som kan underlätta energiåtervinning, i enlighet med bestämmelserna.

Source: Sisyphus ODB