Yrke drifttekniker, vattenkraftverk

Drifttekniker (vattenkraftverk) hanterar och utför underhåll på utrustning som används vid energiproduktion från vattenflöde. De övervakar mätutrustningen, bedömer produktionsbehoven och anpassar vattenflödet för att tillgodose dessa behov. De utför även reparationer och underhåll.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Vattenkraft

  Generering av elkraft genom vattenkraft, som nyttjar tyngdkraft för att förflytta vatten, samt fördelar och negativa aspekter av att använda vattenkraft som en förnybar energikälla.

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

Färdigheter

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • övervaka elgeneratorer

  Övervaka elektriska generatorers drift vid kraftstationer för att säkerställa funktionalitet och säkerhet samt identifiera behov av reparationer och underhåll.

 • Underhålla hydrauliska system

  Utföra rutinunderhåll och reparationer på system som använder trycksatta vätskor för att ge maskiner och utrustning kraft.

 • Använda hydrauliska pumpar

  Använda hydrauliska pumpsystem.

 • Använda kontroller för hydraulisk utrustning

  Korrekt använda styrkomponenter till specialmaskiner genom att vrida på ventiler, handhjul eller reostater för att manövrera och styra flödet av bränsle, vatten och torra eller flytande bindemedel till maskiner.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

Source: Sisyphus ODB