Yrke ekolog

Ekologer gör bedömningar av organismernas hälsa och utbredning, det vill säga människor, växter och djur, och förhållandet mellan organismer och deras miljö. Ekologer har vanligtvis ett specialområde för forskning och utveckling, t.ex. sötvatten, hav, land, djur- och växtliv. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Organismers taxonomi

  Vetenskap om klassificering av organismer.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

Färdigheter

 • Analysera ekologiska data

  Analysera och tolka ekologiska och biologiska data med hjälp av specialiserade programvaror.

 • Tillämpa tekniker för habitatundersökning

  Tillämpa provtagningsstrategier och använda en rad olika tekniker för habitatundersökning, t.ex. geografiska informationssystem (GIS), globala positioneringssystem (GPS), flygfotografier, register och kartor.

 • Göra ekologisk research

  Göra ekologisk och biologisk research ute på fältet och under kontrollerade förhållanden med hjälp av vetenskapliga metoder och vetenskaplig utrustning.

 • Identifiera kännetecken hos växter

  Identifiera och klassificera kännetecken hos växter. Kunna känna igen olika typer av lökar till namn samt efter storlekssortering, fältmärkning och lagermärkning.

 • Utföra ekologiska undersökningar

  Utföra fältundersökningar för att samla information om antalet och fördelningen av organismer.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Ansvara för habitat

  Upprätta och förvalta naturliga habitat.

 • Mäta träd

  Utföra alla nödvändiga mätningar på ett träd: använda en klinometer för höjdmätning, ett måttband för omfångsmätning samt borrar och barkmätare för att uppskatta tillväxthastigheten.

Source: Sisyphus ODB